Home Xây dựng Trọn bộ hồ sơ quản lý chất lượng

Trọn bộ hồ sơ quản lý chất lượng

0
Trọn bộ hồ sơ quản lý chất lượng

Mục lục của hồ sơ quản lý chất lượng theo Thông tư 26/2016 / TT-BXD Hồ sơ quản lý chất lượng bao gồm Phần I: Danh sách hồ sơ pháp lý Phần II: Hồ sơ chất lượng I. Chứng chỉ, thí nghiệm vật liệu, thành phẩm và đầu vào móng. Hệ thống các thành phần của sự chấp nhận vật liệu chấp nhận vật liệu trước khi được đưa vào sử dụng B.

CONCUBATION CỦA KẾT LUẬN.

Hồ sơ quản lý chất lượng theo thông tư 26/2016/TT-BXD

Hồ sơ quản lý chất lượng theo Thông tư 26/2016 / TT-BXD Phụ lục III Thông tư 26/2016 / TT-BXD Quy định về quản lý và bảo trì chất lượng công trình xây dựng sẽ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng của các công trình xây dựng bao gồm các tài liệu và tài liệu theo quy định theo sau: Danh mục thay đổi thiết kế trong quy trình xây dựng và văn bản thẩm định, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Bản vẽ hoàn chỉnh (với danh sách vẽ đính kèm).

Kế hoạch và biện pháp kiểm tra và kiểm soát chất lượng công trình xây dựng. Chứng chỉ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa, nhãn hàng hóa và tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm và hàng hóa; Chứng nhận phù hợp, thông báo về sự phù hợp và công bố nhận hồ sơ thông báo phù hợp của các cơ quan chuyên ngành; Chứng nhận tiêu chuẩn (nếu có) theo chất lượng sản phẩm chất lượng sản phẩm. Kết quả giám sát, đo lường và thử nghiệm trong quá trình xây dựng và giám sát trong quá trình vận hành.

Biên bản chấp nhận công việc xây dựng, chấp nhận bộ phận hoặc giai đoạn làm việc (nếu có) trong quá trình xây dựng. Kết quả kiểm tra tham chiếu, kiểm soát chất lượng, công suất kết cấu cấu trúc xây dựng (nếu có). Thiết bị nền được cài đặt trong công trình.

Quy trình vận hành và quá trình khai thác; Quy trình bảo trì dự án. Văn bản Thỏa thuận, phê duyệt và chứng nhận của các tổ chức và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: di cư trong khu nghỉ mát, khảo sát các di tích lịch sử và văn hóa; An toàn cứu hỏa và phòng cháy chữa cháy; An toàn môi trường; An toàn và an toàn lao động để vận hành hệ thống thiết bị và thiết bị thiết bị; Thực hiện giấy phép xây dựng (cho các trường hợp giấy phép xây dựng); Cho phép kết nối với các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình liên quan khác; Các tài liệu khác theo các luật có liên quan. Tài liệu để giải quyết sự cố dự án (nếu có).

Biên bản hoàn thành việc hoàn thành công việc xây dựng, công trình xây dựng được sử dụng. Phụ lục Sự tồn tại cần được sửa chữa và cố định (nếu có) sau khi đưa dự án vào sử dụng. Khuyến nghị / Tài liệu / Các tài liệu liên quan khác trong quá trình xây dựng và xây dựng công trình xây dựng.

Thông báo kết quả kiểm tra công việc chấp nhận trong quá trình xây dựng và thông báo phê duyệt kết quả chấp nhận hoàn thành công trình xây dựng, công trình xây dựng của các cơ quan xây dựng chuyên ngành.

Hồ sơ quản lý chất lượng

Hồ sơ quản lý chất lượng cho hồ sơ quản lý tham khảo bao gồm: phút chấp nhận tính toán tài liệu đầu vào để xây dựng mua lại, thí nghiệm.Cập nhật nhật ký: Cập nhật 062020 Chất lượng phần mềm quản lý trên Excel Model QLCL File Excel Standard (Civil + Bao gồm tệp lưu lượng truy cập) Cập nhật 3 09/2020: Danh sách kiểm tra bổ sung: Cập nhật 4: 10/2020 Phần mềm quản lý chất lượng tuyệt vời – Bảng đã bị bẻ khóa.

Bạn tham khảo thêm các bài viết khác:

Vui lòng tham khảo các bài viết khác: Trang web X là nơi chia sẻ tài liệu về ngành xây dựng miễn phí, chia sẻ bản vẽ nhà phố, mẫu biệt thự, mẫu làm việc cao tầng, luyện thi các công trình công cộng của dân dụng và cầu. Chia sẻ các thư viện mẫu của CAD, Revit, SketchUp,..adsslot_k8ntjuybf3 {Width: 728px! Quan trọng; Chiều cao: 90px! Quan trọng; } @Media (chiều rộng tối đa: 1199px) {.adsslot_k8ntjuybf3 {width: 468px! Quan trọng; Chiều cao: 60px! Quan trọng; }} @Media (chiều rộng tối đa: 767px) {.adsslot_k8ntjuybf3 {Width: 320px! Quan trọng; Chiều cao: 50px! Quan trọng; }} Trang web: https:// Email: admin@ Địa chỉ: Địa chất – Phố Viên – Từ Liêm – Hà Nội Cảm ơn bạn đã đi kèm X

Chúc bạn thành công trong mọi lĩnh vực!.

Thế nào là hồ sơ quản lý chất lượng công trình ?

Hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng là gì? Hồ sơ xây dựng chất lượng xây dựng công trình xây dựng bao gồm tài liệu và tài liệu quy định tại Phụ lục III Thông tư 26/2016 / TT-BXD Quản lý chất lượng và bảo trì các công trình xây dựng do Bộ Xây dựng tổ chức, đặc biệt như sau: Danh sách Thay đổi thiết kế trong quá trình xây dựng và các tài liệu thẩm định và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Bản vẽ hoàn chỉnh (với danh sách vẽ đính kèm). Kế hoạch và biện pháp kiểm tra và kiểm soát chất lượng công trình xây dựng.

Chứng chỉ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa, nhãn hàng hóa và tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm và hàng hóa; Chứng nhận phù hợp, thông báo về sự phù hợp và công bố nhận hồ sơ thông báo phù hợp của các cơ quan chuyên ngành; Chứng nhận tiêu chuẩn (nếu có) theo chất lượng sản phẩm chất lượng sản phẩm. Kết quả giám sát, đo lường và thử nghiệm trong quá trình xây dựng và giám sát trong quá trình vận hành. Biên bản chấp nhận công việc xây dựng, chấp nhận bộ phận hoặc giai đoạn làm việc (nếu có) trong quá trình xây dựng.

Kết quả kiểm tra tham chiếu, kiểm soát chất lượng, công suất kết cấu cấu trúc xây dựng (nếu có). Thiết bị nền được cài đặt trong công trình. Quy trình vận hành và quá trình khai thác; Quy trình bảo trì dự án.

Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:

Thỏa thuận tài liệu, phê duyệt và chứng nhận của các tổ chức và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: di cư tại Hồ Hồ, khảo sát các di tích lịch sử và văn hóa. Phòng cháy chữa cháy an toàn. An toàn môi trường.

Hệ thống thiết bị và thiết bị an toàn và an toàn lao động. Thực hiện giấy phép xây dựng (cho các trường hợp giấy phép xây dựng). Cho phép kết nối với các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình có liên quan khác.

Các tài liệu khác theo các luật có liên quan. Tài liệu để giải quyết sự cố dự án (nếu có). Biên bản hoàn thành việc hoàn thành công việc xây dựng, công trình xây dựng được sử dụng.

Phụ lục Sự tồn tại cần được sửa chữa và cố định (nếu có) sau khi đưa dự án vào sử dụng. Khuyến nghị / Tài liệu / Các tài liệu liên quan khác trong quá trình xây dựng và xây dựng công trình xây dựng. Lưu ý kết quả kiểm tra chấp nhận trong quy trình xây dựng.

Thông báo phê duyệt kết quả kiểm tra chấp nhận đã hoàn thành. Công trình xây dựng của các cơ quan xây dựng chuyên ngành.

Kết luận

Kết luận Một bộ hồ sơ chất lượng bao gồm rất nhiều tài liệu, hình thức và thủ tục pháp lý. Về mặt pháp lý, chúng tôi giữ theo thông tư và hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Về hồ sơ chất lượng, giữ toàn bộ các bước: Bàn giao đất, bàn giao mốc (tọa độ), vật liệu lấy mẫu, vật liệu thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng, phút chấp nhận trước khi rót bê tông (sắt, ván khuôn.), phút kiểm tra trước khi đổ bê tông.

Biên bản thẻ kiểm tra chấp nhận và chấp nhận nội bộ, bảng điểm chấp nhận công việc (bê tông, xây dựng, trát, ốp lát) Chúc bạn thành công!.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here