Home Xây dựng Tổ hợp nội lực khung không gian

Tổ hợp nội lực khung không gian

0
Tổ hợp nội lực khung không gian

Tôi muốn gửi bảng Excel của cốt thép nội bộ trong khuôn khổ bê tông, phục vụ dự án cụ thể của sinh viên.

1. Dựng mô hình khung 2D bằng phần mềm SAP2000 V20

1. Xây dựng khung 2D với phần mềm SAP2000 V20, tôi đã trình bày chi tiết trong bài viết “Xây dựng mô hình tính toán mô hình của toàn bộ khung khối với SAP2000”.

Tổ hợp tải trọng và tổ hợp nội lực

Bộ tải composite và khu phức hợp nội bộ Hồ Việt Hưng 14/06/2013 Các loại trọng tải (thường xuyên, tạm thời, đặc biệt.) được phân biệt dựa trên các thuộc tính tác động của nó trên dự án. Tác động của chúng đối với dự án có thể đồng thời hay không, vì vậy cần phải xem xét các kết hợp để tìm ra trường hợp với các lực lượng nội bộ bất lợi nhất. Và để xem xét xác suất xuất hiện đồng thời của các loại tải, mọi người đề xuất các hệ số kết hợp.

Về mặt mẫu, sự kết hợp tải là điểm cộng trước đó (chỉ định hệ số kết hợp) và sau đó giải quyết vấn đề xác định cường độ nội bộ; Viện các nguồn lực nội bộ là giải quyết vấn đề xác định cường độ nội bộ cho các tải riêng trước và sau đó cộng với lực bên trong cùng nhau (có hệ số kết hợp) về giá trị, trong trường hợp kết hợp cộng với giá trị có giá trị nhất, kết hợp tải và các thành phần bên trong Mang theo kết quả bên trong tương tự trong hệ thống đàn hồi tuyến tính (cấu trúc thông thường được giả định là độ đàn hồi tuyến tính) TCVN Phần 2.4 Chỉ đề cập đến tích hợp tải về giá trị, kết hợp tải và các thành phần bên trong mang lại kết quả tương tự, nhưng trong Điều khoản về phối cảnh tính toán, có sự khác biệt hiệu quả về hiệu lực. Ví dụ: chúng tôi chỉ có 4 trường hợp tải tĩnh (TT), hoạt động (HT), Wind X (GX), Gió Phương Y (GY) nhưng có 5 trường hợp: TH1: TT + HT TH2: TT + 0.9 * HT + 0,9 * GX TH3: TT + 0.9 * HT – 0.9 * GX TH4: TT + 0,9 * HT + 0,9 * GY TH5: TT + 0,9 * HT – 0,9 * GY Vì vậy, nếu sử dụng các thành phần bên trong, chúng ta chỉ cần Để giải quyết 4 vấn đề toán học nội bộ cho 4 tải riêng, trong khi cần phải giải 5 sự cố để xác định các nguồn lực nội bộ nếu sử dụng kết hợp tải. Số lượng vấn đề cũng tăng rất nhiều nếu sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài.

Do đó, chúng ta thường sử dụng phương thức kết hợp nội bộ thay vì kết hợp tải (vì kết quả cuối cùng là tương tự) cho sự kết hợp của không phải mức cao nhất, chẳng hạn như kết hợp SRSS của các biểu mẫu dao, cạnh tranh sẽ tính toán tải các thành phần động hoặc động đất , kết hợp tải và các thành phần bên trong có thể mang lại hậu quả khác nhau. Trong những trường hợp này, các tiêu chuẩn liên quan như TCXD 229: 1999 (Hướng dẫn thành phần thành phần động của tải gió) và TCVN 9386: 2012 (Thiết kế xây dựng chống động đất) có các yêu cầu cụ thể sử dụng các nguồn lực nội bộ.

4. Sử dụng bảng Excel tổ hợp nội lực Khung BTCT

4. Sử dụng bảng Excel của sự kết hợp nội bộ của khung củng cố BTCT Tải xuống phức hợp bảng Excel của khung gia cố nội bộ: Các thành phần bên trong cho thành phần bên trong của cấu trúc bên trong cho dầm bạn không cần phải làm bất cứ điều gì. Chỉ cần sao chép tất cả các dữ liệu nội bộ của phần tử chùm, cột chỉ có đầu ra trong bảng Excel trên tờ “Etabs” của bảng kết hợp.

Sau đó nhấn “Chạy” để lọc phần tử. Đã xong. Bạn mở tờ “Tohop-noiluc-Dam” và “Tohop-noiluc-Cot” để xem kết quả.

Một. Điều chỉnh vị trí của phần: + Đối với các thành phần chùm tia: Ví dụ: phần tử chùm số 4, từ trái sang phải 0: Gối trái : Giữa nhịp : Gối bên phải + cho các thành phần cột: Ví dụ: phần ví dụ cột nhỏ số 1 , ở dưới cùng của dưới cùng đến trên 0: cột chân 4.4: Cột đỉnh bạn xác định chính xác các thành phần bên trong trong bất kỳ phần nào để tính toán chính xác !!! Tải xuống bảng Excel của khung gia cố nội bộ: phức tạp bên trong cho các thành phần thành phần nội bộ chofb-nền-màu {nền:! Quan trọng; }fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {width: 100%! Quan trọng; }

(hàm () {(sc_advent_out = _advent_out || []). Đẩy ({id: “636765”, tên miền: ” “}); var g = (“Cơ thể” ) [0], k = (“tập lệnh”); = “văn bản / javascript”; = “// /js/adad_ “; = ‘async’; (k);}) ();.

1/5 - (2 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here