Home Xây dựng Quyết định 79 của bộ xây dựng

Quyết định 79 của bộ xây dựng

0
Quyết định 79 của bộ xây dựng

Chi phí thiết kế thiết kế thay đổi Quyết định 79 là một tài liệu pháp lý mà bất kỳ ai làm việc trong khu vực xây dựng cần phải bị bắt. Quyết định của Bộ Xây dựng về định mức quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Vì vậy, những quyết định quyết định mới 957, quyết định 79 / QĐ-BXD có điểm mới không? Có thể bạn quan tâm: Thông tin quan trọng về quyết định phê duyệt chính sách đầu tư để xử lý các vi phạm và khắc phục hậu quả của việc sử dụng các quy định của Nhà nước về tài chính cho việc phát triển nhà ở nội dung chính [Show] 1 điểm mới về phạm vi ứng dụng trong Quyết định 79 2 điểm mới về định mức quản lý dự án trong Quyết định 79 3 chỉ tiêu cho chi phí thiết kế của công trình xây dựng 4 thay đổi tính toán chi phí.

Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng

Định mức của chi phí thiết kế xây dựng nói chung Quyết định số 79 / QĐ-BXD ngày 15 tháng 2 năm 2017 có rất nhiều thay đổi theo tình hình thực tế. Đồng thời, thúc đẩy quyền của nhân viên theo định mức của chi phí thiết kế xây dựng đã thay đổi. Ảnh 2: Mức độ thiết kế Chi phí thay đổi (Nguồn: Internet) Cụ thể hơn: Chi phí thiết kế xây dựng tại quyết định 79 của bộ xây dựng được tính theo chi phí xây dựng trong tổng vốn đầu tư đã được phê duyệt.

Trong khi đó, trước khi ước tính của từng dự án. Vì vậy, đây là một thay đổi nhỏ nhưng nó rất quan trọng. Trong các quan sát PDF quyết định 79 / QĐ-BXD sẽ thấy các định mức đánh giá chi phí hiệu quả, cũng như bỏ các định mức chi phí cho tính khả thi của các dự án đầu tư.

Đây là một thay đổi lớn để chú ý đến việc thực hiện chính xác, đảm bảo quyền phù hợp và quyền đối với những người trong ngành. Bên cạnh đó, quyết định 79 cũng bổ sung các chỉ tiêu để kiểm tra chi phí B / C NCTKC; B / c NCKT; B / c ktkt. Trong các chi phí xác minh như vậy, xác minh B / C KTKT sẽ được xác định trên cơ sở chi phí ước tính chi phí và định mức đánh giá để ước tính chi phí kiểm tra.

Qua đó, chúng tôi thấy rằng trong quyết định 79 / BXD, có một hệ số là 1,2.

Thay đổi trong tính chi phí

Những thay đổi về chi phí của Quyết định 79 / QĐ-BXD năm 2017 áp dụng cách tính chi phí quản lý trong tóm tắt về chi phí tư vấn với các thay đổi. Và thay đổi này bởi biên độ tùy thuộc vào mục. Đối với những thay đổi cụ thể, bạn có thể truy xuất Quyết định số 79.

Ảnh 3: Cách tính chi phí với các thay đổi cụ thể (Nguồn: Internet) Quyết định đã thay đổi về cách tính chi phí khác trong tổng số ước tính của chi phí tư vấn và 6% bao gồm 6% Chi phí chuyên gia cộng với chi phí quản lý. Về chi phí dự phòng trong tóm tắt về chi phí tư vấn không được vượt quá 10%. Trong khi đó, trong Nghị định 957 áp dụng mức cố định 10%.

Với một nghị định mới, chi phí này có thể dao động trong vòng 10%. Ngoài ra, có một số thay đổi khác trong các điều khoản. Để biết thêm thông tin và chi tiết, cũng như tránh trường hợp sai lệch về quyết định, các đơn vị trong ngành cần nghiên cứu cẩn thận.

Ngoài ra, đây là một trong những tài liệu pháp lý quan trọng. Có thể có một số bản sao với chỉnh sửa. Trong quá trình nghiên cứu, cần phải tìm chính thống, tham khảo trang web uy tín của tiểu bang, văn phòng luật.

Bạn có thể quan tâm: Thông tin quan trọng về quyết định phê duyệt chính sách đầu tư để xử lý các vi phạm và khắc phục hậu quả của việc sử dụng các quy định của Nhà nước về tài chính để phát triển nhà ở Quyết định 79 của Bộ Xây dựng có một số thay đổi nhất định để phù hợp với tình hình thực tế. Sự thay đổi so với Nghị định 957 có sự khác biệt, nhưng có những thay đổi nhưng gần như giống nhau. Vì vậy, với những người làm việc trong ngành xây dựng bất động sản cần nghiên cứu cẩn thận quyết định 79 để tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp.

Độc giả có thể tham khảo các thông tin khác trong Danh mục Tư vấn Doanh nhân Việt Nam | Sao chép liên kết liên kết liên kết https:// /tintuc/ (1 ).

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here