Home Xây dựng Hồ sơ chất lượng công trình gồm những gì

Hồ sơ chất lượng công trình gồm những gì

0

03/06/2 | Tin tức |. Tag: Hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng là gì? Hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng là gì? Bạn có biết hay không? Nếu thông tin này không được biết là làm theo bài viết dưới đây của TintucxayDung. Đừng bỏ lỡ tin tức hấp dẫn này.

Chất lượng bài viết của hồ sơ quản lý chất lượng là gì? Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, linh kiện và thiết bị được sử dụng để xây dựng công việc chấp nhận xây dựng.

1. Hồ sơ quản lý chất lượng công trình bao gồm:

1. Hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng bao gồm: 1. Danh sách các thay đổi thiết kế trong quy trình xây dựng và phê duyệt các tài liệu và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền 2.

Hoàn thành bản vẽ công khai (với danh sách vẽ đính kèm). 3. Kế hoạch và biện pháp kiểm tra và kiểm soát chất lượng công trình xây dựng.

4. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm và hàng hóa; Chứng nhận phù hợp, thông báo về sự phù hợp và công bố nhận hồ sơ thông báo phù hợp của các cơ quan chuyên ngành; Chứng nhận tiêu chuẩn (nếu có) theo chất lượng sản phẩm chất lượng sản phẩm. 5.

Kết quả theo dõi (nếu có), đo lường và thử nghiệm trong quá trình xây dựng. 6. Phút chấp nhận công việc xây dựng, chấp nhận bộ phận hoặc giai đoạn làm việc (nếu có) trong quá trình xây dựng.

7. Kết quả đăng ký và chất lượng công trình và kiểm tra công suất mang xây dựng (nếu có). 8.

Tài liệu quản lý chất lượng của lắp đặt thiết bị. 9. Quá trình vận hành và khai thác công trình (nếu có); Quy trình bảo trì dự án.

10. Tài liệu về Thỏa thuận, Phê duyệt và Chứng nhận của các tổ chức và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: a) Di cư tại Thành phố Hồ Chí Minh, khảo sát các di tích lịch sử và văn hóa; b) An toàn phòng cháy và an toàn; c) An toàn môi trường; d) Hệ thống thiết bị và thiết bị an toàn và an toàn lao động; d) Thực hiện giấy phép xây dựng (cho các trường hợp giấy phép xây dựng); e) Cho phép kết nối với các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình liên quan khác; g) Văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng và quản lý phát triển đô thị về việc hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật có liên quan của dự án theo kế hoạch xây dựng được đề cập tại Báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt; h) Các tài liệu khác theo các luật có liên quan. 11.

Hồ sơ giải quyết vấn đề (nếu có). 12. Phụ lục Sự tồn tại cần được sửa chữa và cố định (nếu có) sau khi đưa danh mục công việc, xây dựng công trình sử dụng.

13. Phút hoàn thành việc hoàn thành công trình xây dựng và công trình xây dựng. 14.

Thông báo về cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2, Điều 24 của Nghị định này (nếu có). 15. Hồ sơ / tài liệu liên quan trong quá trình kiểm tra sự chấp nhận mua lại theo quy định tại Điều 24 của Nghị định này (nếu có).

16. Quy tắc / Tài liệu / Các tài liệu liên quan khác trong giai đoạn xây dựng xây dựng và chấp nhận công trình xây dựng. Lưu ý: – Không có hồ sơ quản lý chất lượng dự án nào cũng bao gồm tất cả nội dung trên.

Ví dụ, dự án không di chuyển các khoản lỗ, không có tài liệu liên quan hoặc công việc không có gì tồn tại để sửa chữa, sửa chữa.- Không phải tất cả nội dung trong hồ sơ quản lý chất lượng Các công việc trên được thành lập bởi nhà thầu xây dựng. Hồ sơ của nội dung của Đảng được thực hiện, cả nhóm phải chịu trách nhiệm thực hiện và cung cấp đủ.

Hồ sơ quản lý chất lượng theo thông tư 26/2016/TT-BXD

Hồ sơ quản lý chất lượng theo Thông tư 26/2016 / TT-BXD Phụ lục III Thông tư 26/2016 / TT-BXD Quy định về quản lý và bảo trì chất lượng công trình xây dựng sẽ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng của các công trình xây dựng bao gồm các tài liệu và tài liệu theo quy định theo sau: Danh mục thay đổi thiết kế trong quy trình xây dựng và văn bản thẩm định, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Bản vẽ hoàn chỉnh (với danh sách vẽ đính kèm).

Kế hoạch và biện pháp kiểm tra và kiểm soát chất lượng công trình xây dựng. Chứng chỉ chứng chỉ xuất xứ hàng hóa, nhãn hàng hóa và tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm và hàng hóa; Chứng nhận phù hợp, thông báo về sự phù hợp và công bố nhận hồ sơ thông báo phù hợp của các cơ quan chuyên ngành; Chứng nhận tiêu chuẩn (nếu có) theo chất lượng sản phẩm chất lượng sản phẩm. Kết quả giám sát, đo lường và thử nghiệm trong quá trình xây dựng và giám sát trong quá trình vận hành.

Biên bản chấp nhận công việc xây dựng, chấp nhận bộ phận hoặc giai đoạn làm việc (nếu có) trong quá trình xây dựng. Kết quả kiểm tra tham chiếu, kiểm soát chất lượng, công suất kết cấu cấu trúc xây dựng (nếu có). Thiết bị nền được cài đặt trong công trình.

Quy trình vận hành và quá trình khai thác; Quy trình bảo trì dự án. Văn bản Thỏa thuận, phê duyệt và chứng nhận của các tổ chức và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: di cư trong khu nghỉ mát, khảo sát các di tích lịch sử và văn hóa; An toàn cứu hỏa và phòng cháy chữa cháy; An toàn môi trường; An toàn và an toàn lao động để vận hành hệ thống thiết bị và thiết bị thiết bị; Thực hiện giấy phép xây dựng (cho các trường hợp giấy phép xây dựng); Cho phép kết nối với các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình liên quan khác; Các tài liệu khác theo các luật có liên quan. Tài liệu để giải quyết sự cố dự án (nếu có).

Biên bản hoàn thành việc hoàn thành công việc xây dựng, công trình xây dựng được sử dụng. Phụ lục Sự tồn tại cần được sửa chữa và cố định (nếu có) sau khi đưa dự án vào sử dụng. Khuyến nghị / Tài liệu / Các tài liệu liên quan khác trong quá trình xây dựng và xây dựng công trình xây dựng.

Thông báo kết quả kiểm tra công việc chấp nhận trong quá trình xây dựng và thông báo phê duyệt kết quả chấp nhận hoàn thành công trình xây dựng, công trình xây dựng của các cơ quan xây dựng chuyên ngành.

Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình

Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, linh kiện và thiết bị được sử dụng cho hồ sơ bao gồm: – Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật – chỉ có nguồn gốc theo quy định của hợp đồng giữa nhà thầu cung cấp. – Có chứng chỉ được chỉ định theo tiêu chuẩn kỹ thuật và pháp lý có liên quan đối với vật liệu, sản phẩm, linh kiện và thiết bị phải chịu chứng chỉ phù hợp. – Thông tin và tài liệu liên quan đến vật liệu, sản phẩm và thiết bị được sử dụng cho các công trình – kết quả kiểm tra, thí nghiệm, kiểm tra vật liệu, sản phẩm, linh kiện và thiết bị sử dụng cho công trình.

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Biên bản việc công việc xây dựng một báo cáo mua lại các vụ mua lại bao gồm nội dung: – Tên của công việc được kiểm tra – thời gian và địa điểm thử nghiệm – các thành phần để ký một bộ sưu tập chấp nhận – luận án, bao gồm cả tuyên bố nó được phê duyệt rõ ràng hoặc kỷ luật. Đồng ý về việc thực hiện các công việc tiếp theo, yêu cầu sửa chữa và hoàn thành việc thực hiện và các điểm yếu khác. – Chữ ký, họ và tên và vị trí của người đã ký thành phần chấp nhận.

– Phụ lục đính kèm. Bài viết của bài viết của tintucxaydung cho phép bạn biết thông tin về quản lý chất lượng hồ bao gồm những gì? Hy vọng, độc giả đã thêm hiểu về vấn đề này. Xem lại Điều này.

Có thể bạn quan tâm: Những tảng đá trong việc xây dựng là phổ biến để trình bày hàm lượng thép trong thông tin cụ thể để biết về bọt biển bê tông nhẹ Ưu điểm của thép mạ kẽm trong xây dựng thạch cao trong cuộc sống Bạn có thể xây dựng một ngôi nhà bê tông đúc sẵn – phải không? Ghi chú khi cải tạo việc sửa chữa ngôi nhà cũ không phải ai cũng biết giữa là gì? Làm thế nào để xác định phương tiện chính xác nhất để vượt qua ánh nắng nóng khi thiết kế nhà phương Tây và cách vượt qua vết nứt cổ trần.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here