Home Xây dựng Thông tư 08/2016/tt-bxd file word

Thông tư 08/2016/tt-bxd file word

0
Thông tư 08/2016/tt-bxd file word

Thông tư 08/2016 / TT-BXD Hướng dẫn về Tư vấn xây dựng Hợp đồng 5 năm trước Vũ Hải Minh Thảo luận về lượt xem: Thông tư 08/2016 / TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn Tư vấn Xây dựng: Thông tư 08/2016 / TT-BXD có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2016 và thay thế Thông tư số 08/2011 / TT-BXD ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hợp đồng xây dựng một số công tác tư vấn xây dựng. Dịch vụ kiểm toán miền Bắc KV Kiểm toán báo cáo tài chính Đánh giá báo cáo tài chính Báo cáo quyết toán dự án Hoàn thành quyết toán thuế Xem: Thông tư 08/2016 / Hướng dẫn TT-BXD về vụ cố vấn đồng Case để xây dựng một quy trình tư vấn xây dựng quy hoạch: Thông tư 08/2016 / TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung của hợp đồng tư vấn xây dựng bao gồm: tư vấn khảo sát xây dựng, tư nhân Báo cáo nghiên cứu khả thi về đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng (sau đây gọi là tư vấn xây dựng) thuộc dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa các nhà đầu tư và thực hiện các dự án hợp tác công cộng PPP với các nhà thầu thực hiện các gói dự án) như sau: a) Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị và xã hội, chính trị xã hội hoặc Ganizations – Nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và các đơn vị phi kinh doanh công khai. b) Dự án đầu tư xây dựng của các doanh nghiệp và doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước với 30% hoặc nhiều vốn nhà nước.

c) Dự án đầu tư xây dựng không được quy định tại các điểm a và b của khoản này với việc sử dụng vốn và vốn nhà nước của các doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc ít hơn 30% nhưng hơn 500 tỷ đồng trong tổng dự án tư nhân. Vui lòng xem thêm: Hệ thống các văn bản pháp lý về đánh giá kiểm toán xây dựng cơ bản của nội dung bài viết (Điều Không đánh giá) Đang tải.Tiết kiệm 08/2016 / TT-BXD, Kiểm toán xây dựng Thông tư 07/2016 / Hướng dẫn TT-BXD để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Thông tư 09/2016 / TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng xây dựng.

ThangLong-TDK-MB

Thanglong-TDK-MB của nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp dịch vụ chất lượng vượt trội, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu tối đa của khách hàng và sở thích tốt. Chúng tôi luôn phát huy tinh thần hợp tác với sự phát triển và cam kết trở thành “bạn đồng hành đáng tin cậy”.

Bài liên quan

Các bài viết liên quan Thông tư 22/2016 / TT-BXD đã bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần của tài liệu pháp lý (ngày 29 tháng 8 năm 2016) Thông tư 18/2016 / TT-BXD về thẩm định, phê duyệt, thiết kế, toán học xây dựng dự án (27 tháng 8 năm 2016) Thông tư 17/2016 / TT-BXD Công suất tổ chức và hoạt động xây dựng cá nhân (27 tháng 8 năm 2016) Thông tư 16/2016 / TT-BXD Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015 / ND-CP (ngày 27 tháng 8 năm 2016) Thông tư 15/2016 / TT -BXD Hướng dẫn về Giấy phép xây dựng (27 tháng 8 năm 2016) Thông tư 14/2016 / TT-BXD Giấy phép XD và QL Nhà thầu nước ngoài (ngày 26 tháng 8 năm 2016) Thông tư 12/2016 / TT-BXD Hồ sơ nhiệm vụ và dự án quy hoạch xây dựng (26 tháng 8, 2016) Thông tư 10/2016 / TT-BXD về địa danh và quản lý các địa danh Giới tính (ngày 26 tháng 8 năm 2016) Thông tư 09/2016 / TT-BXD Hướng dẫn xây dựng Hợp đồng xây dựng (ngày 26 tháng 8 năm 2016) Thông tư 07/2016 / TT -BXD Nguyên tắc để điều chỉnh Giá hợp đồng xây dựng (25 tháng 8 năm 2016) Thông tư 06/2016 / TT-BXD Hướng dẫn thành lập và quản lý Chi phí đầu tư xây dựng (25 tháng 8 năm 2016) Thông tư 05/2016 / TT-BXD Hướng dẫn xác định các đơn vị lao động (25 tháng 8 năm 2016) Tìm kiếm văn bản.

Hỗ trợ kê khai

Tuyên bố hỗ trợ HTKK Nâng cấp áp dụng Tuyên bố thuế HTKK Nâng cấp áp dụng các tiêu chuẩn khai thuế tải xuống để tiêu chuẩn hóa báo cáo tài chính để đáp ứng Thông tư 133/2016 / TT-BTC HTKK Nâng cấp thuế itaxviewer Ứng dụng khai báo Nâng cấp ứng dụng để đọc Khai thuế định dạng XML.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here