Home Xây dựng Quyết định 957 còn hiệu lực không

Quyết định 957 còn hiệu lực không

0
Quyết định 957 còn hiệu lực không

Ánh sáng cập nhật

2 điều chính của quyết định số 79/QĐ-BXD

2 79 / -.

Điều thứ nhất

Đình Đông Điên Ái79 / – Để chấy người nghiện rượu. Vào cuối của Ý, Úc 32/2015 / – 25 tháng 3 năm

Điều thứ hai

Số 01/3/2017, Land79 / – Giấy phép 957 / -29 / 9/2009 tại.

So với quyết định 957/QĐ-BXD, quyết định 79/QĐ-BXD có những điểm mới nào?

Lightwater 957 / – Nhẹ757 / – A% của lần đầu tiên là 5 năm. Ánh sáng (ít nhất 2 trong số lần đầu tiên được sử dụng để sử dụng, đá được đưa ra. Ly 10% q đâ).

49 / -didydrode

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here