Home Xây dựng Phụ lục 03a theo thông tư 86/2011 btc mới

Phụ lục 03a theo thông tư 86/2011 btc mới

0
Phụ lục 03a theo thông tư 86/2011 btc mới

Phụ lục 03A Bảng xác định giá trị của khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng thanh toán được đề xuất. Phụ lục 03A được ban hành cùng với Thông tư số 08/2016 / TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài chính. Mẫu Phụ lục 03A Thông tư 08/2016 / TT-BTC Hướng dẫn Phụ lục 03A Thông tư 08/2016 / TT-BTC.

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHỤ LỤC SỐ 03a

Hướng dẫn về cách ghi lại Phụ lục 03A.

I. Hướng dẫn phương pháp lập Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán (phụ lục số 03a)

I. Hướng dẫn phương pháp lập bảng khối lượng công việc được hoàn thành theo hợp đồng thanh toán được đề xuất (Phụ lục 03A) 1. Giá trị hợp đồng: là giá trị hợp đồng mà nhà đầu tư và nhà thầu đã ký liên kết theo quy định của pháp luật.

2. Giá trị tiên tiến theo hợp đồng còn lại chưa bị thu hồi cho đến khi kết thúc giai đoạn trước: là số tiền mà nhà đầu tư đã tiến lên nhà thầu theo các điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu đã không bị thu hồi cho đến khi kết thúc kỳ trước. 3.

Số tiền được trả cho khối lượng đã hoàn thành đến cuối giai đoạn trước: là số tiền mà nhà đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu, giá trị âm lượng đã được hoàn thành cho đến khi kết thúc giai đoạn trước (không bao gồm số tiền nâng cao). 4. Tích lũy giá trị của khối lượng được thực hiện vào cuối giai đoạn này: là giá trị tích lũy của khối lượng để tuân theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng theo hợp đồng theo thành phần nhận được thanh toán Đề xuất (cột 9 cộng với cột 10 của bảng được chỉ định).

Trong trường hợp không đủ để thanh toán vốn để thanh toán các giá trị của khối lượng được kiểm tra được ghi trong Phụ lục 03A, nó sẽ được chuyển sang giai đoạn sau sau khi thanh toán, không lặp lại Phụ lục 03A nhưng chỉ thiết lập thanh toán yêu cầu. 5. Thanh toán hối đoái trước: là số tiền mà nhà đầu tư và nhà thầu thống nhất để phục hồi một phần hoặc toàn bộ số tiền tạm ứng cho hợp đồng còn lại chưa được thu hồi cho đến cuối giai đoạn trước (điểm 2 đã đề cập ở trên) theo Điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký (chuyển từ trước đến hoàn thành thanh toán khối lượng).

6. Giá trị thanh toán của giai đoạn này: là số tiền mà nhà đầu tư đề xuất Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các nhà thầu theo các điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký (sau khi khấu trừ số tiền phục hồi trước tại 5 dòng trên). Bao gồm cả trước (nếu có) và hoàn thành thanh toán khối lượng.

(Lưu ý: Giá trị của khoản thanh toán tích lũy trong năm kế hoạch cho đến cuối kỳ này không được vượt quá kế hoạch vốn cho gói thầu hoặc dự án trong năm kế hoạch). Giá trị thanh toán: Bao gồm 2 phần: – Tạm ứng: là số tiền mà nhà đầu tư đã tiến lên nhà thầu theo các điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi cho đến cuối giai đoạn trước (dòng 2) ngoại trừ recovery trước (dòng số 5) cộng với phần nâng cao (nếu có) số dòng 6. – Thanh toán khối lượng đã hoàn thành: là số tiền phải trả cho khối lượng xây dựng đã hoàn thành đến cuối giai đoạn trước (dòng 3) cộng với phục hồi trước (dòng số 5), thanh toán Giá trị thanh toán của khối XDCB này đã hoàn thành (Dòng 6).

II. Vì sao cần phần mềm Quyết toán GXD để thực hành trực quan?

II. Tại sao cần phần mềm thanh toán GXD để thực hành trực quan? Nếu bạn đọc các hướng dẫn trên, hãy hiểu và làm điều đó. Thật tuyệt.

Xin chúc mừng. Nhưng có nhiều kỹ sư xây dựng cảm thấy rất khó hiểu, đó là do có nhiều điều khoản và tiêu chí để tính toán kiến ​​thức tài chính. Chương trình thống kê thực tế của GXD: Khi dành cho sinh viên trực tiếp thực hành phần mềm thanh toán GXD, hãy thực hiện các bài tập được tính toán với dữ liệu, các khái niệm trên trở nên dễ hiểu, dễ thực hiện và hiểu sâu sắc, ổn định.

Đó là lý do tại sao tại khóa học định cư GXD phải có bài tập và dữ liệu để bạn thực hành. Phần mềm hoàn thiện GXD trở thành một giáo viên rất tốt cho giáo viên học tập và thực hành. Phần mềm thanh toán GXD được lập trình để tự động hóa và thực hiện nghiêm ngặt các thuật toán tính toán 03A theo các hướng dẫn trên, kiểm soát âm lượng tích lũy được tích lũy theo loại hợp đồng phù hợp.

Hãy tưởng tượng rằng nếu 1, 2 giai đoạn, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát, nhưng hợp đồng xây dựng có tới 5 hoặc 10, thậm chí một vài hàng chục giai đoạn thanh toán, bạn sẽ rất khó khăn. Bạn cần sử dụng các công cụ phần mềm chuyên nghiệp như giải quyết GXD.

III. MẪU PHỤ LỤC 03A BẢNG TÍNH EXCEL

III. Phụ lục 03A Excel Bảng tính mời bạn tải xuống bảng tính mẫu mẫu Phụ lục 03A Thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành theo hợp đồng thanh toán được đề xuất (nhấp vào addext văn bản 03a). Bảng tính này đã tích hợp ngay trong phần mềm thanh toán GXD.

Chạy tự động tạo bảng tính của các giai đoạn, công thức cũng được đặt tự động, chính xác theo số lượng công việc trong hợp đồng xây dựng và theo thời hạn thanh toán. Phụ lục 03A này áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Nhưng nếu bạn làm một dự án tư nhân, lời khuyên cho bạn: Dự án vốn tư nhân không bắt buộc phải sử dụng, bởi vì mọi người cũng đã mất nhiều năm nghiên cứu được biên soạn thành các mẫu trong quản lý Thông tư của Nhà nước, tôi không nên mất thời gian để sáng tác Mô hình mới mà không quản lý chi phí đầu tư xây dựng tốt hơn.

HTTPS:// /rbfjdkz-eek Phần mềm thanh toán GXD đã được cải thiện tốt hơn nhiều so với video để đặt hàng Phần mềm thanh toán GXD mời bạn liên hệ với bà Thu An Để đăng ký hãy thử mời bạn ghé thăm HTTPS: // GXDvnvn.

IV. QUẢN LÝ TẤT CẢ TÀI LIỆU THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG BẰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU DỰ ÁN XÂY DỰNG GXD

IV. Quản lý tất cả các tài liệu thanh toán hợp đồng với phần mềm quản lý dự án xây dựng GXD Tất cả trên một tệp Excel, bao gồm hệ thống thanh thanh toán, hợp đồng xây dựng cũng được tích hợp trong quản lý phần mềm của các tài liệu dự án xây dựng GXD. Vui lòng xem video Giới thiệu: Liên kết Tải xuống Phần mềm quản lý dự án xây dựng GXD: https:// /phan-mem-quan-ly-tai-lieu-gxd.

Cập nhật thông tin, chia sẻ Làm thế nào để áp dụng phần mềm quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD mời bạn ghi nhớ địa chỉ này: https:// /threads/phan-mem-quan-ly- Tai-lieu-du-an-Grind-Dung- GXD

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHỤ LỤC SỐ 03a

Hướng dẫn về cách ghi lại Phụ lục 03A.

I. Hướng dẫn phương pháp lập Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán (phụ lục số 03a)

I. Hướng dẫn phương pháp lập bảng khối lượng công việc được hoàn thành theo hợp đồng thanh toán được đề xuất (Phụ lục 03A) 1. Giá trị hợp đồng: là giá trị hợp đồng mà nhà đầu tư và nhà thầu đã ký liên kết theo quy định của pháp luật.

2. Giá trị tiên tiến theo hợp đồng còn lại chưa bị thu hồi cho đến khi kết thúc giai đoạn trước: là số tiền mà nhà đầu tư đã tiến lên nhà thầu theo các điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu đã không bị thu hồi cho đến khi kết thúc kỳ trước. 3.

Số tiền được trả cho khối lượng đã hoàn thành đến cuối giai đoạn trước: là số tiền mà nhà đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu, giá trị âm lượng đã được hoàn thành cho đến khi kết thúc giai đoạn trước (không bao gồm số tiền nâng cao). 4. Tích lũy giá trị của khối lượng được thực hiện vào cuối giai đoạn này: là giá trị tích lũy của khối lượng để tuân theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng theo hợp đồng theo thành phần nhận được thanh toán Đề xuất (cột 9 cộng với cột 10 của bảng được chỉ định).

Trong trường hợp không đủ để thanh toán vốn để thanh toán các giá trị của khối lượng được kiểm tra được ghi trong Phụ lục 03A, nó sẽ được chuyển sang giai đoạn sau sau khi thanh toán, không lặp lại Phụ lục 03A nhưng chỉ thiết lập thanh toán yêu cầu. 5. Thanh toán hối đoái trước: là số tiền mà nhà đầu tư và nhà thầu thống nhất để phục hồi một phần hoặc toàn bộ số tiền tạm ứng cho hợp đồng còn lại chưa được thu hồi cho đến cuối giai đoạn trước (điểm 2 đã đề cập ở trên) theo Điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký (chuyển từ trước đến hoàn thành thanh toán khối lượng).

6. Giá trị thanh toán của giai đoạn này: là số tiền mà nhà đầu tư đề xuất Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các nhà thầu theo các điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký (sau khi khấu trừ số tiền phục hồi trước tại 5 dòng trên). Bao gồm cả trước (nếu có) và hoàn thành thanh toán khối lượng.

(Lưu ý: Giá trị của khoản thanh toán tích lũy trong năm kế hoạch cho đến cuối kỳ này không được vượt quá kế hoạch vốn cho gói thầu hoặc dự án trong năm kế hoạch). Giá trị thanh toán: Bao gồm 2 phần: – Tạm ứng: là số tiền mà nhà đầu tư đã tiến lên nhà thầu theo các điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi cho đến cuối giai đoạn trước (dòng 2) ngoại trừ recovery trước (dòng số 5) cộng với phần nâng cao (nếu có) số dòng 6. – Thanh toán khối lượng đã hoàn thành: là số tiền phải trả cho khối lượng xây dựng đã hoàn thành đến cuối giai đoạn trước (dòng 3) cộng với phục hồi trước (dòng số 5), thanh toán Giá trị thanh toán của khối XDCB này đã hoàn thành (Dòng 6).

II. Vì sao cần phần mềm Quyết toán GXD để thực hành trực quan?

II. Tại sao cần phần mềm thanh toán GXD để thực hành trực quan? Nếu bạn đọc các hướng dẫn trên, hãy hiểu và làm điều đó. Thật tuyệt.

Xin chúc mừng. Nhưng có nhiều kỹ sư xây dựng cảm thấy rất khó hiểu, đó là do có nhiều điều khoản và tiêu chí để tính toán kiến ​​thức tài chính. Chương trình thống kê thực tế của GXD: Khi dành cho sinh viên trực tiếp thực hành phần mềm thanh toán GXD, hãy thực hiện các bài tập được tính toán với dữ liệu, các khái niệm trên trở nên dễ hiểu, dễ thực hiện và hiểu sâu sắc, ổn định.

Đó là lý do tại sao tại khóa học định cư GXD phải có bài tập và dữ liệu để bạn thực hành. Phần mềm hoàn thiện GXD trở thành một giáo viên rất tốt cho giáo viên học tập và thực hành. Phần mềm thanh toán GXD được lập trình để tự động hóa và thực hiện nghiêm ngặt các thuật toán tính toán 03A theo các hướng dẫn trên, kiểm soát âm lượng tích lũy được tích lũy theo loại hợp đồng phù hợp.

Hãy tưởng tượng rằng nếu 1, 2 giai đoạn, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát, nhưng hợp đồng xây dựng có tới 5 hoặc 10, thậm chí một vài hàng chục giai đoạn thanh toán, bạn sẽ rất khó khăn. Bạn cần sử dụng các công cụ phần mềm chuyên nghiệp như giải quyết GXD.

III. MẪU PHỤ LỤC 03A BẢNG TÍNH EXCEL

III. Phụ lục 03A Excel Bảng tính mời bạn tải xuống bảng tính mẫu mẫu Phụ lục 03A Thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành theo hợp đồng thanh toán được đề xuất (nhấp vào addext văn bản 03a). Bảng tính này đã tích hợp ngay trong phần mềm thanh toán GXD.

Chạy tự động tạo bảng tính của các giai đoạn, công thức cũng được đặt tự động, chính xác theo số lượng công việc trong hợp đồng xây dựng và theo thời hạn thanh toán. Phụ lục 03A này áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Nhưng nếu bạn làm một dự án tư nhân, lời khuyên cho bạn: Dự án vốn tư nhân không bắt buộc phải sử dụng, bởi vì mọi người cũng đã mất nhiều năm nghiên cứu được biên soạn thành các mẫu trong quản lý Thông tư của Nhà nước, tôi không nên mất thời gian để sáng tác Mô hình mới mà không quản lý chi phí đầu tư xây dựng tốt hơn.

HTTPS:// /rbfjdkz-eek Phần mềm thanh toán GXD đã được cải thiện tốt hơn nhiều so với video để đặt hàng Phần mềm thanh toán GXD mời bạn liên hệ với bà Thu An Để đăng ký hãy thử mời bạn ghé thăm HTTPS: // GXDvnvn.

IV. QUẢN LÝ TẤT CẢ TÀI LIỆU THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG BẰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU DỰ ÁN XÂY DỰNG GXD

IV. Quản lý tất cả các tài liệu thanh toán hợp đồng với phần mềm quản lý dự án xây dựng GXD Tất cả trên một tệp Excel, bao gồm hệ thống thanh thanh toán, hợp đồng xây dựng cũng được tích hợp trong quản lý phần mềm của các tài liệu dự án xây dựng GXD. Vui lòng xem video Giới thiệu: Liên kết Tải xuống Phần mềm quản lý dự án xây dựng GXD: https:// /phan-mem-quan-ly-tai-lieu-gxd.

Cập nhật thông tin, chia sẻ Làm thế nào để áp dụng phần mềm quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD mời bạn ghi nhớ địa chỉ này: https:// /threads/phan-mem-quan-ly- Tai-lieu-du-an-Grind-Dung- GXD

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here