Home Xây dựng Nguyên giá ca máy theo thông tư 06/2016

Nguyên giá ca máy theo thông tư 06/2016

0
Nguyên giá ca máy theo thông tư 06/2016

Sau một thời gian dài mong đợi, đến nay Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 06/2016/TT-BXD để hướng dẫn áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP và thay thế thông tư 04/2010/TT-BXD trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Sau một thời gian dài kỳ vọng, cho đến nay, Bộ Xây dựng đã phát hành Thông tư 06/2016 / TT-BXD để hướng dẫn Nghị định số 32/2015 / ND-CP và thay thế Thông tư 04/2010 / TT -BXD trong việc xác định và quản lý Chi phí đầu tư xây dựng. Nhấn vào đây để tải xuống phần mềm dự định F1 gốc hiện tại đã được cập nhật đầy đủ, chính xác là nội dung của TT06 / 2016 / TT-BXD, vui lòng hướng dẫn mọi người và sẽ sử dụng phần mềm để biết cách sử dụng ứng dụng: 1. Chọn hệ số theo để thông tư trong bản tóm tắt các ước tính danh mục.

2. Kết quả trong Bảng: Tóm tắt các ước tính danh mục. * So sánh với hệ số chi phí chung được chỉ định trong TT06 / 2016: * So sánh với hệ số thu nhập chịu thuế sớm được chỉ định trong TT06 / 2016: 3.

Trong trường hợp tính toán chi phí chung theo chi phí lao động. * Chọn mẫu tương ứng trong phần mềm: * Khi chọn “Chi phí chung theo chi phí lao động” Phần mềm sẽ tự động xen vào kết quả theo TT06 / 2016: * Kết quả tại “Tóm tắt các ước tính danh mục”: 4. Trong trường hợp xây dựng Hoạt động ở các khu vực miền núi, biên giới, trên biển và hải đảo: Sửa tóm tắt các ước tính danh mục (Tương tự như Excel): 5.

Hệ số trực tiếp của người Viking và chi phí nhà ở tạm thời không còn xuất hiện trong “Tóm tắt các ước tính danh mục” Chuyển sang bảng “Mục chung”: * Chi phí trực tiếp được chỉ định trong TT06 / 2016: * Chi phí nhà ở tạm thời được chỉ định tại TT06 / 2016: 6. Với bảng “Giá máy tính toán” với những thay đổi về “hệ số thu hồi thanh lý” so với Thông tư 06/2010: * Đưa quy định tại Thông tư 06/2010 Hướng dẫn về phương pháp xác định giá CA và thiết bị xây dựng để xây dựng: * Quy định tại Thông tư 06/2016 Liên quan đến các hướng dẫn xác định và quản lý xây dựng I Chi phí điều trị: * Cách sử dụng trong phần mềm Ước tính F1: B1 vào bảng “Máy xây dựng” chọn Giá máy tính giá “: Kết quả B2: – Khi chọn theo Thông tư 06/2 010: – Khi chọn theo Thông tư 06/2016: 7. Hệ số nhiên liệu.

* Trong Thông tư 06/2016, điều chỉnh hệ số nhiên liệu phụ trợ trong phạm vi: * Cách sử dụng trong phần mềm ước tính F1: – Tại bảng “Giá dịch chuyển máy” Nhấp chuột phải vào “Chỉnh sửa hệ số nhiên liệu phụ trợ”: – Lựa chọn giá trị trong phạm vi và nhấp vào phạm vi và nhấp “Đồng ý”: Cảm ơn bạn đã đọc bài viết! Bấm vào đây để được hướng dẫn cho các hoạt động cơ bản trong ước tính F1.

Sau một thời gian dài mong đợi, đến nay Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 06/2016/TT-BXD để hướng dẫn áp dụng nghị định số 32/2015/NĐ-CP và thay thế thông tư 04/2010/TT-BXD trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Sau một thời gian dài kỳ vọng, cho đến nay, Bộ Xây dựng đã phát hành Thông tư 06/2016 / TT-BXD để hướng dẫn Nghị định số 32/2015 / ND-CP và thay thế Thông tư 04/2010 / TT -BXD trong việc xác định và quản lý Chi phí đầu tư xây dựng. Nhấn vào đây để tải xuống phần mềm dự định F1 gốc hiện tại đã được cập nhật đầy đủ, chính xác là nội dung của TT06 / 2016 / TT-BXD, vui lòng hướng dẫn mọi người và sẽ sử dụng phần mềm để biết cách sử dụng ứng dụng: 1. Chọn hệ số theo để thông tư trong bản tóm tắt các ước tính danh mục.

2. Kết quả trong Bảng: Tóm tắt các ước tính danh mục. * So sánh với hệ số chi phí chung được chỉ định trong TT06 / 2016: * So sánh với hệ số thu nhập chịu thuế sớm được chỉ định trong TT06 / 2016: 3.

Trong trường hợp tính toán chi phí chung theo chi phí lao động. * Chọn mẫu tương ứng trong phần mềm: * Khi chọn “Chi phí chung theo chi phí lao động” Phần mềm sẽ tự động xen vào kết quả theo TT06 / 2016: * Kết quả tại “Tóm tắt các ước tính danh mục”: 4. Trong trường hợp xây dựng Hoạt động ở các khu vực miền núi, biên giới, trên biển và hải đảo: Sửa tóm tắt các ước tính danh mục (Tương tự như Excel): 5.

Hệ số trực tiếp của người Viking và chi phí nhà ở tạm thời không còn xuất hiện trong “Tóm tắt các ước tính danh mục” Chuyển sang bảng “Mục chung”: * Chi phí trực tiếp được chỉ định trong TT06 / 2016: * Chi phí nhà ở tạm thời được chỉ định tại TT06 / 2016: 6. Với bảng “Giá máy tính toán” với những thay đổi về “hệ số thu hồi thanh lý” so với Thông tư 06/2010: * Đưa quy định tại Thông tư 06/2010 Hướng dẫn về phương pháp xác định giá CA và thiết bị xây dựng để xây dựng: * Quy định tại Thông tư 06/2016 Liên quan đến các hướng dẫn xác định và quản lý xây dựng I Chi phí điều trị: * Cách sử dụng trong phần mềm Ước tính F1: B1 vào bảng “Máy xây dựng” chọn Giá máy tính giá “: Kết quả B2: – Khi chọn theo Thông tư 06/2 010: – Khi chọn theo Thông tư 06/2016: 7. Hệ số nhiên liệu.

* Trong Thông tư 06/2016, điều chỉnh hệ số nhiên liệu phụ trợ trong phạm vi: * Cách sử dụng trong phần mềm ước tính F1: – Tại bảng “Giá dịch chuyển máy” Nhấp chuột phải vào “Chỉnh sửa hệ số nhiên liệu phụ trợ”: – Lựa chọn giá trị trong phạm vi và nhấp vào phạm vi và nhấp “Đồng ý”: Cảm ơn bạn đã đọc bài viết! Bấm vào đây để được hướng dẫn cho các hoạt động cơ bản trong ước tính F1.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here