Home Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

0
Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

Thông tư 11/2019 / Hướng dẫn TT-BXD để xác định giá máy móc và thiết bị xây dựng 10/01/ lượt xem ngày 26 tháng 12 năm 2019 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 11/2019 / TT- Hướng dẫn xác định giá dịch chuyển và xây dựng Trang thiết bị. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2020. Bấm vào đây để tải về toàn bộ nội dung của Thông tư 11/2019 / TT-BXD Hướng dẫn xác định giá dịch chuyển.

Một số điểm mới của Thông tư 11/2019/TT-BXD như sau:

Một số điểm mới của Thông tư 11/201 / TT-BXD như sau: Thông tư số 11/2019 / TT-BXD bao gồm 02 Phụ lục Phụ lục số 01: Hướng dẫn về phương pháp xác định giá thay đổi và thiết bị thi Xây dựng công cộng 02 : Bao gồm 664 loại máy móc và thiết bị xây dựng. Một điểm mới của Thông tư này so với Quyết định 1134 / QĐ-BXD ngày 8 tháng 10 năm 2015; Đây là Bộ Xây dựng được ban hành với giá tham chiếu của máy móc và thiết bị xây dựng. Với sự phát hành kèm theo giá tham chiếu này, các tỉnh sẽ có cơ sở để thực hiện và công bố đơn giá máy móc và thiết bị xây dựng thuận tiện hơn.

Phạm vi điều chỉnh của Thôn tư

Phạm vi điều chỉnh làng của Bộ Xây dựng số 11/2019 / TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn giá dịch chuyển ca và thiết bị xây dựng (gọi tắt là ca làm việc) làm cơ sở cho công việc thiết lập và quản lý Chi phí đầu tư xây dựng. Đối tượng áp dụng 1. Thông tư 11/2019 / TT-BXD áp dụng cho các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019 / ND-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 2. Các cơ quan khuyến khích, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn khác để áp dụng các quy định của Thông tư này, để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở cho nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Chia sẻ:

Chia sẻ: Nhấp để chia sẻ trên Twitter (mở trong cửa sổ mới) Nhấp vào Chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Nhấp để chia sẻ trên Google+ (Mở trong cửa sổ mới).

Có liên quan

Liên quan đến Thông tư 06/2010 / TT-BXD Hướng dẫn Phương pháp xác định giá dịch chuyển và thiết bị xây dựng ngày 19 tháng 4 năm 2018 trong “Nghị định và hướng dẫn Thông tư” Điểm mới của Thông tư 11/2021 / TT-BXD Giới thiệu về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ngày 8 tháng 9, 2021 trong” Tin tức “{ “@Context”: “http:// /”, “@type”: “Recipe”, “Tên”: “Thông tư 11/2019 / TT-BXD Hướng dẫn xác định giá thay đổi và thiết bị xây dựng”, ” Hình ảnh “:” https:// /wp-content/uploads/ “,” Tác giả “: {” @type “:” Người “,” tên “:” scoopnana “},” Xuất bản “:” “”, “Mô tả”: “Ngày 26 tháng 12 năm 2019 Học viên số 11/2019 / Hướng dẫn TT-BXD để xác định giá dịch chuyển và thiết bị xây dựng. Cây thông.

Chia sẻ:

Chia sẻ: Nhấp để chia sẻ trên Twitter (Mở trong cửa sổ mới) Nhấp vào Chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Bấm để chia sẻ trên Google+ (Mở trong cửa sổ mới) “,” Tổng hợp “: {” @Type “:” Tổng hợp ” , “Đánh giá”: “4. 7 “,” Đánh giá “:” 3453 “} Thẻ: Đơn giá (Chức năng (D, S, ID) {var js, fjs = (0]; if (_getelementbyid (id)) trả về ; js = (s); = id; = “// /vi_vn/ #xfbml=1 Isertbefor (js, fjs);} (Tài liệu, ‘tập lệnh’, ‘facebook-jssdk’));.

Một số điểm mới của Thông tư 11/2019/TT-BXD như sau:

Một số điểm mới của Thông tư 11/201 / TT-BXD như sau: Thông tư số 11/2019 / TT-BXD bao gồm 02 Phụ lục Phụ lục số 01: Hướng dẫn về phương pháp xác định giá thay đổi và thiết bị thi Xây dựng công cộng 02 : Bao gồm 664 loại máy móc và thiết bị xây dựng. Một điểm mới của Thông tư này so với Quyết định 1134 / QĐ-BXD ngày 8 tháng 10 năm 2015; Đây là Bộ Xây dựng được ban hành với giá tham chiếu của máy móc và thiết bị xây dựng. Với sự phát hành kèm theo giá tham chiếu này, các tỉnh sẽ có cơ sở để thực hiện và công bố đơn giá máy móc và thiết bị xây dựng thuận tiện hơn.

Phạm vi điều chỉnh của Thôn tư

Phạm vi điều chỉnh làng của Bộ Xây dựng số 11/2019 / TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn giá dịch chuyển ca và thiết bị xây dựng (gọi tắt là ca làm việc) làm cơ sở cho công việc thiết lập và quản lý Chi phí đầu tư xây dựng. Đối tượng áp dụng 1. Thông tư 11/2019 / TT-BXD áp dụng cho các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019 / ND-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 2. Các cơ quan khuyến khích, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn khác để áp dụng các quy định của Thông tư này, để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở cho nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Chia sẻ:

Chia sẻ: Nhấp để chia sẻ trên Twitter (mở trong cửa sổ mới) Nhấp vào Chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Nhấp để chia sẻ trên Google+ (Mở trong cửa sổ mới).

Có liên quan

Liên quan đến Thông tư 06/2010 / TT-BXD Hướng dẫn Phương pháp xác định giá dịch chuyển và thiết bị xây dựng ngày 19 tháng 4 năm 2018 trong “Nghị định và hướng dẫn Thông tư” Điểm mới của Thông tư 11/2021 / TT-BXD Giới thiệu về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ngày 8 tháng 9, 2021 trong” Tin tức “{ “@Context”: “http:// /”, “@type”: “Recipe”, “Tên”: “Thông tư 11/2019 / TT-BXD Hướng dẫn xác định giá thay đổi và thiết bị xây dựng”, ” Hình ảnh “:” https:// /wp-content/uploads/ “,” Tác giả “: {” @type “:” Người “,” tên “:” scoopnana “},” Xuất bản “:” “”, “Mô tả”: “Ngày 26 tháng 12 năm 2019 Học viên số 11/2019 / Hướng dẫn TT-BXD để xác định giá dịch chuyển và thiết bị xây dựng. Cây thông.

Chia sẻ:

Chia sẻ: Nhấp để chia sẻ trên Twitter (Mở trong cửa sổ mới) Nhấp vào Chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Bấm để chia sẻ trên Google+ (Mở trong cửa sổ mới) “,” Tổng hợp “: {” @Type “:” Tổng hợp ” , “Đánh giá”: “4. 7 “,” Đánh giá “:” 3453 “} Thẻ: Đơn giá (Chức năng (D, S, ID) {var js, fjs = (0]; if (_getelementbyid (id)) trả về ; js = (s); = id; = “// /vi_vn/ #xfbml=1 Isertbefor (js, fjs);} (Tài liệu, ‘tập lệnh’, ‘facebook-jssdk’));.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here