Home Tài chính & Tiền điện tử Giá khớp lệnh là gì

Giá khớp lệnh là gì

0
Giá khớp lệnh là gì

Để có thể giao dịch theo cách hiệu quả nhất, đạt được nhiều lợi ích nhất. Có nhiều thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch chứng khoán. Đặc biệt, nhiều người tự hỏi giá phù hợp là gì – với chúng tôi để hiểu tất cả thông tin về giao dịch chứng khoán.

Khớp lệnh là gì?

Những gì được đặt hàng? Định nghĩa các đơn đặt hàng phù hợp trong thị trường chứng khoán là hoàn thành một thỏa thuận giữa người mua và người bán trên các giao dịch điện tử trực tuyến. Đơn đặt hàng của các nhà đầu tư được ghép nối với nhau để giao dịch với giá phù hợp với nguyên tắc phù hợp với thị trường. Đây được coi là một thỏa thuận giữa người mua và người bán với giá với một số cụ thể.

Tất cả sẽ được giao dịch công khai để giúp các nhà đầu tư kiểm soát cẩn thận. Và giá được sử dụng để giao dịch hiện được gọi là giá phù hợp. Do đó, chúng tôi đã hiểu giá phù hợp là gì.

Các loại khớp lệnh chứng khoán

Các loại thứ tự chứng khoán phù hợp trước khi tiến hành để hiểu các đơn đặt hàng trong các giao dịch chứng khoán, nhịp đầu tư giúp bạn hiểu từng khái niệm để phù hợp với thứ tự chứng khoán dễ dàng hơn.

Khớp lệnh định kỳ

Đơn đặt hàng phù hợp định kỳ là một phương thức giao dịch sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở mua đơn đặt hàng hoặc đơn đặt hàng để bán chứng khoán tại một thời điểm nhất định, để tìm giá mà khối lượng giao dịch lớn nhất. THỰC HIỆN Các đơn đặt hàng định kỳ thường được sử dụng bởi các sàn giao dịch chứng khoán để xác định giá mở và đóng, bao gồm các lệnh giới hạn (LO) và các lệnh ATO / ATC. Tham khảo thông tin chi tiết: Top 10 sàn giao dịch chứng khoán uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Khớp lệnh liên tục

Đơn hàng khớp liên tục Lệnh đặt hàng liên tục là một phương pháp thực hiện các giao dịch dựa trên việc mua và đơn đặt hàng bán hàng ngay khi được nhập vào hệ thống giao dịch, bao gồm lệnh giới hạn (lo) và thứ tự thị trường (MP).

Lệnh giới hạn (LO)

Lệnh giới hạn (lo) (thứ tự giới hạn) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở mức giá hoặc giá tốt hơn. Lệnh giới hạn sẽ có hiệu lực kể từ khi đơn hàng được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến cuối ngày giao dịch hoặc cho đến khi đơn hàng bị hủy. Lệnh lo được áp dụng cho các cổ phiếu niêm yết trên 3 sàn, sàn giao dịch, sàn giao dịch, up.com, ống và cũng có thể được sử dụng trong các phiên khác.

Hiệu ứng của lệnh lo được tính từ đơn hàng để vào hệ thống giao dịch cho đến khi lệnh bị hủy (hoặc khi thuật ngữ giao dịch kết thúc).

Đặt lệnh ATO

Đặt lệnh ATO của các lệnh ATO và ATC được sử dụng trong các đơn đặt hàng ATO (mở) dưới dạng đơn đặt hàng hoặc bán tại giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên hơn một thứ tự giới hạn trong khi khớp lệnh. Lệnh ATO sẽ được nhập vào hệ thống giao dịch trong giai đoạn được sử dụng để phù hợp với thứ tự định kỳ để xác định giá mở và sẽ tự động bị hủy sau khi giá mở của giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc thực hiện đủ.

ATC

Lệnh ATC ATC (thời gian đóng) là đơn đặt hàng mua hoặc bán ở mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên so với thứ tự giới hạn trong khi khớp lệnh. Lệnh ATC sẽ được nhập vào hệ thống giao dịch trong giai đoạn khớp định kỳ để có thể xác định giá đóng cửa và sẽ tự động bị hủy sau thời gian đóng giá nếu lệnh không được thực hiện hoặc thực hiện đủ.

Lệnh thị trường (MP)

Đơn đặt hàng thị trường (MP) MP là đơn đặt hàng với giá bán thấp nhất hoặc đơn đặt hàng bán chứng khoán với giá cao nhất hiện có trên thị trường. Các lệnh MP chỉ được sử dụng trong thời gian khớp liên tục. Hiện tại, các đơn đặt hàng MP chưa được áp dụng tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nếu khối lượng lệnh của lệnh MP chưa được điền, lệnh MP sẽ được coi là đơn đặt hàng mua với giá bán cao hơn hoặc đơn đặt hàng bán với giá mua thấp hơn có sẵn trên thị trường. Nếu khối lượng đơn hàng của lệnh MP vẫn còn và không thể được điền, lệnh MP sẽ được chuyển đổi thành một đơn đặt hàng giới hạn với mức giá cao hơn giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc một thứ tự hạn chế. Bán với giá thấp hơn giá giao dịch trước đó trước đó.

Trong trường hợp giá thực hiện cuối cùng sẽ được gọi là giá trần cho các đơn đặt hàng MP hoặc giá sàn cho các đơn đặt hàng MP BÁN, lệnh MP sẽ được chuyển đổi thành một đơn đặt hàng giới hạn mua cho giá trần hoặc một thứ tự giới hạn cho sàn Giá cả. Từ các lệnh trên, nhà đầu tư có thể trả lời những câu hỏi giao dịch phù hợp là gì. Kể từ đó các nhà đầu tư có thể phù hợp dễ dàng cũng như đạt được lợi nhuận mong muốn.

Tham khảo thông tin chi tiết: giá trần là gì? Làm thế nào để tính giá trần chính xác nhất.

Cách khớp lệnh chứng khoán

Cách phù hợp với thứ tự chứng khoán trong mỗi phiên, giá giao dịch của từng loại cổ phiếu được hình thành sau khi các đơn đặt hàng phù hợp được nhập vào hệ thống theo thứ tự nguyên tắc ưu tiên sau: Có nhiều phương pháp được sử dụng để phù hợp với ưu điểm Fairy Price: Mua tại một Giá cao hơn sẽ được thực hiện đầu tiên. Thứ tự với giá thấp hơn sẽ được thực hiện đầu tiên. Ưu tiên thời gian: Trong trường hợp đơn đặt hàng và đơn đặt hàng có cùng giá, đơn hàng được nhập trước cho hệ thống giao dịch ưu tiên.

Ưu tiên âm lượng: Nếu cả giá và thời gian đều giống nhau, đơn đặt hàng với khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên đầu tiên. Giá giao dịch được xác định theo các nguyên tắc sau: Giá trong đó khối lượng giao dịch lớn nhất có thể được thực hiện. Nếu có nhiều giá thỏa mãn khối lượng giao dịch lớn nhất, hãy chọn giá gần với giá tham chiếu.

Nếu vẫn còn nhiều giá để đáp ứng hai quy tắc, giá cao nhất sẽ được chọn. Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn về cách mua cổ phiếu từ A đến Z cho những người mới từ các thông tin trên hy vọng rằng các nhà đầu tư có thể hiểu giá thứ tự là gì là thứ tự chứng khoán. Ngoài các định nghĩa và kết hợp, các nhà đầu tư cần tìm hiểu về những gì Heiken Ashi nến và đi ngang.

Kể từ đó có thể đưa ra quyết định đầu tư chính xác nhất để nhận được lợi nhuận tối đa. 5/5 – (7 phiếu).

Bài viết mang tính chất tổng hợp lưu trữ kiến thức về tài chính, tiền điện tử.

KHÔNG PHẢI LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ

KHÔNG NÊN THAM GIA NẾU BẠN CHƯA HIỂU RÕ VỀ NÓ
CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO QUYẾT ĐỊNH XUỐNG TIỀN CỦA BẠN

TIỀN TRONG TÚI BẠN LÀ CỦA BẠN. HÃY CẨN THẬN TRONG THỊ TRƯỜNG NÀY

 

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here