Home Xây dựng Dinh muc 588

Dinh muc 588

0
Dinh muc 588

Hướng dẫn tính toán cước vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD 20/04/ lượt xem Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính cước vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về phần mềm ước tính ETA 2019. Lưu ý: Tính năng này chỉ hoạt động trên phiên bản mới nhất (3.1.3.1), vui lòng bấm vào đây để cập nhật phiên bản mới.

Các bước để tính được cước vận chuyển theo quyết định 588/QĐ-BXD như sau.

Các bước để tính phí vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD như sau.

Bước 1: Chọn phương pháp tính cước vận chuyển

Bước 1: Chọn phương thức tính cước phí sau khi hoàn thành ước tính ước tính về tiên lượng, bạn nhấp vào tab Tài liệu. Tiếp theo, nhấp vào hộp (cộng với VC) ở dưới cùng của thanh TASBAR. Bạn thấy hình ảnh dưới đây để theo dõi nó.

Bước 2: Nhập giá cá để tính cước vận chuyển. Trước khi tính cước vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD cho công việc của mình; Bạn cần nhập giá cho các máy dụng cụ theo Quyết định 588 / QĐ-BXD Quy định có hai loại xe hơi là: Máy quét ô tô; Và thùng vận chuyển xe hơi. Bạn nhập giá trong hình dưới đây.

Bước 3: Nhập khoảng cách sạc. Sau khi hoàn thành việc nhập giá dịch chuyển máy ở bước 2; Bạn tiến hành tính toán cước vận chuyển theo trình tự như sau: 1. Xác định loại xe sạc như một chiếc xe tự đổ hoặc xe vận chuyển xe hơi.

2. Xác định loại dòng vận chuyển hàng hóa (có 5 loại đường để sạc cước phí) 3. Nhập khoảng cách để sạc.

Vui lòng xem hình dưới đây để thực hiện tính toán cước vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD trên phần mềm ước tính ETA 2019. Một số tính năng nâng cao khi tính cước vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD trong quá trình tính toán theo Quyết định 588 / QĐ-BXD khi bạn nhập khoảng cách và loại đường cho một vật liệu nếu bạn là loại vật liệu trong các khoản phí có cùng Khoảng cách và loại đường vận chuyển bạn có thể sử dụng tính năng sao chép đường để tiết kiệm thời gian để nhập phí. Nếu trong bảng tính phí, có một số loại tài liệu phi vận tải bạn có thể sử dụng các khoản phí ẩn không phải là vận chuyển.

Bạn thấy hình ảnh dưới đây để theo dõi nó. Vì vậy, với một vài bước trên; Chúng tôi đã hướng dẫn bạn tính toán cước vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD ngày 29/05/2014; Bộ Xây dựng trên phần mềm ước tính ETA nhanh chóng và thuận tiện. Trong quá trình áp dụng nếu khó khăn; Vui lòng liên hệ số ; Hoặc để được giúp đỡ.

Chia sẻ:

Chia sẻ: Nhấp để chia sẻ trên Twitter (mở trong cửa sổ mới) Nhấp vào Chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Nhấp để chia sẻ trên Google+ (Mở trong cửa sổ mới).

Có liên quan

Liên quan đến Hướng dẫn để tính cước vận chuyển hàng hóa tại tỉnh Lâm Đồng năm 2019 Ngày 5 tháng 8 năm 2019 trong “Đơn giá đơn vị – định mức” Hướng dẫn để tính cước vận chuyển hàng hóa tại tỉnh Sơn La Theo Quyết định 804 / QĐ-PP-PEG 1 tháng 8, 2019 trong “đơn giá đơn vị – định mức” Xe hơi Vận chuyển theo Quyết định 07/20121 / Tỉnh QĐ-PPC Cao Bang 7 tháng 5, 2021 trong “tin tức” {“@context”: “http:// /” “@type”: “Công thức”, “tên” : Hướng dẫn để tính toán cước vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD “,” hình ảnh “:” https:// /wp-content/uploads/dutoaneta – “,” Tác giả “: {” @type “:” Người “,” tên “:” Scoopnana “}”, “Xuất bản”: ” “, “Mô tả”: “Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính cước vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD Vào ngày 29 tháng 5 năm 2014 trên phần mềm.

Chia sẻ:

Chia sẻ: Nhấp để chia sẻ trên Twitter (Mở trong cửa sổ mới) Nhấp vào Chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Bấm để chia sẻ trên Google+ (Mở trong cửa sổ mới) “,” Tổng hợp “: {” @Type “:” Tổng hợp ” , “Đánh giá”: “4. 2 “,” Đánh giá “:” 3778 “} Tags: Ước tính phần mềm (chức năng (D, S, ID) {var js, fjs = (0]; if (idgetelementbyid (id)) trả về ; js = (s); = id; = “// /vi_vn/ #xfbml=1 Isertbefor (js, fjs);} (Tài liệu, ‘tập lệnh’, ‘facebook-jssdk’));.

Các bước để tính được cước vận chuyển theo quyết định 588/QĐ-BXD như sau.

Các bước để tính phí vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD như sau.

Bước 1: Chọn phương pháp tính cước vận chuyển

Bước 1: Chọn phương thức tính cước phí sau khi hoàn thành ước tính ước tính về tiên lượng, bạn nhấp vào tab Tài liệu. Tiếp theo, nhấp vào hộp (cộng với VC) ở dưới cùng của thanh TASBAR. Bạn thấy hình ảnh dưới đây để theo dõi nó.

Bước 2: Nhập giá cá để tính cước vận chuyển. Trước khi tính cước vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD cho công việc của mình; Bạn cần nhập giá cho các máy dụng cụ theo Quyết định 588 / QĐ-BXD Quy định có hai loại xe hơi là: Máy quét ô tô; Và thùng vận chuyển xe hơi. Bạn nhập giá trong hình dưới đây.

Bước 3: Nhập khoảng cách sạc. Sau khi hoàn thành việc nhập giá dịch chuyển máy ở bước 2; Bạn tiến hành tính toán cước vận chuyển theo trình tự như sau: 1. Xác định loại xe sạc như một chiếc xe tự đổ hoặc xe vận chuyển xe hơi.

2. Xác định loại dòng vận chuyển hàng hóa (có 5 loại đường để sạc cước phí) 3. Nhập khoảng cách để sạc.

Vui lòng xem hình dưới đây để thực hiện tính toán cước vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD trên phần mềm ước tính ETA 2019. Một số tính năng nâng cao khi tính cước vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD trong quá trình tính toán theo Quyết định 588 / QĐ-BXD khi bạn nhập khoảng cách và loại đường cho một vật liệu nếu bạn là loại vật liệu trong các khoản phí có cùng Khoảng cách và loại đường vận chuyển bạn có thể sử dụng tính năng sao chép đường để tiết kiệm thời gian để nhập phí. Nếu trong bảng tính phí, có một số loại tài liệu phi vận tải bạn có thể sử dụng các khoản phí ẩn không phải là vận chuyển.

Bạn thấy hình ảnh dưới đây để theo dõi nó. Vì vậy, với một vài bước trên; Chúng tôi đã hướng dẫn bạn tính toán cước vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD ngày 29/05/2014; Bộ Xây dựng trên phần mềm ước tính ETA nhanh chóng và thuận tiện. Trong quá trình áp dụng nếu khó khăn; Vui lòng liên hệ số ; Hoặc để được giúp đỡ.

Chia sẻ:

Chia sẻ: Nhấp để chia sẻ trên Twitter (mở trong cửa sổ mới) Nhấp vào Chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Nhấp để chia sẻ trên Google+ (Mở trong cửa sổ mới).

Có liên quan

Liên quan đến Hướng dẫn để tính cước vận chuyển hàng hóa tại tỉnh Lâm Đồng năm 2019 Ngày 5 tháng 8 năm 2019 trong “Đơn giá đơn vị – định mức” Hướng dẫn để tính cước vận chuyển hàng hóa tại tỉnh Sơn La Theo Quyết định 804 / QĐ-PP-PEG 1 tháng 8, 2019 trong “đơn giá đơn vị – định mức” Xe hơi Vận chuyển theo Quyết định 07/20121 / Tỉnh QĐ-PPC Cao Bang 7 tháng 5, 2021 trong “tin tức” {“@context”: “http:// /” “@type”: “Công thức”, “tên” : Hướng dẫn để tính toán cước vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD “,” hình ảnh “:” https:// /wp-content/uploads/dutoaneta – “,” Tác giả “: {” @type “:” Người “,” tên “:” Scoopnana “}”, “Xuất bản”: ” “, “Mô tả”: “Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính cước vận chuyển theo Quyết định 588 / QĐ-BXD Vào ngày 29 tháng 5 năm 2014 trên phần mềm.

Chia sẻ:

Chia sẻ: Nhấp để chia sẻ trên Twitter (Mở trong cửa sổ mới) Nhấp vào Chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới) Bấm để chia sẻ trên Google+ (Mở trong cửa sổ mới) “,” Tổng hợp “: {” @Type “:” Tổng hợp ” , “Đánh giá”: “4. 2 “,” Đánh giá “:” 3778 “} Tags: Ước tính phần mềm (chức năng (D, S, ID) {var js, fjs = (0]; if (idgetelementbyid (id)) trả về ; js = (s); = id; = “// /vi_vn/ #xfbml=1 Isertbefor (js, fjs);} (Tài liệu, ‘tập lệnh’, ‘facebook-jssdk’));.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here