Home Xây dựng Danh mục tiêu chuẩn xây dựng việt nam 2021

Danh mục tiêu chuẩn xây dựng việt nam 2021

0

Danh sách các quy định và tiêu chuẩn hiện hành của Xây dựng Việt Nam (Cập nhật năm 2021) Hiện tại, Việt Nam có hệ thống tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng vẫn còn hiệu lực. Xem thống kê ngay trong bài viết sau. Lưu ý Một số biểu tượng: QC: QC: Quyết định QCVN: Quyết định QCVN: Quy định Việt Nam QCXDVN: Việt Nam Tiêu chuẩn xây dựng: Việt Nam Tiêu chuẩn TCXD: Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: Tiêu chuẩn công nghiệp.

Danh mục quy chuẩn do Bộ Xây Dựng ban hành

Danh sách các tiêu chuẩn do Bộ Xây dựng ban hành về số lượng tên của năm của năm phát hành tiêu chuẩn Việt Nam – Tập I 1996 2 Quy chế xây dựng Việt Nam – Tập II 1997 3 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam – Tập III 1997 4 QĐ 47/1999 / QĐ-BXD quy định hệ thống cấp thoát nước trong nhà 1999 5 QCVN 02: 2009 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia về điều kiện tự nhiên được sử dụng trong xây dựng 6 QCXDVN 05: 2008 / BXD Việt Nam Tiêu chuẩn xây dựng và công trình công cộng – An toàn của Life and Health 2008 7 QCVN 03: 2009 / BXD Điều tiết các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm xây dựng mới và cải tạo sửa đổi QCVN 03: 2012 / BXD Quy chế kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại và phân cấp cơ sở hạ tầng dân dụng, công nghiệp và kỹ thuật năm 2013 9 QCVN 09: 2013 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia về công trình xây dựng hiệu quả trong năm QCVN 17: 2013/2013/2013/2013/2013/2013 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện truyền thông quảng cáo ngoài trời QCVN 10: 2014 / BXD Cơ quan quản lý kỹ thuật của các công trình xây dựng để đảm bảo người khuyết tật truy cập vào sử dụng trong năm QCVN 12: 2014 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia trên hệ thống điện nhà và nhà công cộng QCVN 18: 2014 / BXD Quy chế kỹ thuật quốc gia về an toàn xây dựng năm QCVN 07: 2016 / BXD Quy chế kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 09: 2017 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia về năng lượng hiệu quả Công trình sử dụng QCVN 08: 2018 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia về dự án tàu điện ngầm QCVN 13: 2018 / BX D Quy định kỹ thuật quốc gia về Garage QCVN 17: 2018 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt các cơ sở quảng cáo ngoài trời QCVN 01: 2019 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 04: 2019 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia Trên các nhà chung cư QCVN 16: 2019/2019 / BXD Quy chế kỹ thuật quốc gia về sản phẩm và hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 06: 2020 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia An toàn cho gia đình cho nhà ở và công trình

Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành

Danh sách các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện tại.

Tiêu chuẩn về các vấn đền chung

Tiêu chuẩn về quy hoạch, khảo sát và trắc địa

Các tiêu chuẩn để lập kế hoạch, khảo sát và khảo sát số TT Tên tên tiêu chuẩn Số 1. Về quy hoạch 1 TCVN 4092: 1985 Hướng dẫn thiết kế kế hoạch lập kế hoạch xây dựng một khu dân cư của các trang trại TCVN 4417: 1987 Quy trình tài liệu và kế hoạch quy hoạch xây dựng khu vực.

1987 3 TCVN 4449: 1987 Quy hoạch xây dựng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4616: 1987 Kế hoạch tổng thể các tiêu chuẩn thiết kế cụm công nghiệp TCVN 4418: 1987 Hướng dẫn xây dựng dự án quy hoạch xây dựng huyện.

1987 6 TCVN 4448: 1987 Hướng dẫn lên kế hoạch xây dựng thị trấn huyện TCVN 4454: 1987 Lập kế hoạch xây dựng điểm dân số trong xã, tiêu chuẩn thiết kế hợp tác xã TCXDVN 362: 2005 Quy hoạch các nhà máy xanh ở khu vực thành thị – tiêu chuẩn thiết kế.

2005 2. Về khảo sát 1 TCN 20: 1984 Quy trình khảo sát thiết kế đường để nâng cấp đường 1984 2 TCVN 4119: 1985 Địa chất thủy văn – thuật ngữ và định nghĩa BC 13: 1985 Công trình khảo sát địa chất để thiết kế và khảo sát các công trình ngầm.

1985 4 TCVN 4419: 1987 Khảo sát xây dựng – Nguyên tắc cơ bản TCXD 161: 1987 Công việc thăm dò điện trong khảo sát xây dựng TCXD 160: 1987 Khảo sát địa kỹ thuật, phục vụ thiết kế và xây dựng móng cọc.

1987 7 TCVN 171: 1987 Quá trình khảo sát địa chất làm việc và thiết kế các biện pháp ổn định khu vực của khu vực với hoạt động của hoạt động TCN 83: 1991 Quá trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp ép nước vào lỗ khoan TCVN 5747: 1993 Xây dựng đất – Phân loại.

1993 10 BC 116: 1999 Các thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong giai đoạn thiết lập dự án và thiết kế xây dựng thủy lợi TCVN Quy trình khảo sát ô tô TCN 259: 2000 Công trình thực hiện các thủ tục thăm dò thăm dò BC 262: 2000 Quy trình khảo sát thiết kế đường ô tô trên đất yếu TCN 115: 2000 Linh kiện, nội dung và khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn thiết lập dự án và quy trình thủy lợi thiết kế công cộng.

2000 15 TCXDVN 270: Khảo sát 2002 để đánh giá nhà và các tòa nhà gạch đá TCN 118: 2002 Linh kiện, nội dung và khối lượng dự án đầu tư thủy lợi TCN 4: 2003 Các thành phần nội dung, Khảo sát Khảo sát khối lượng và tính toán thủy văn khí tượng của các định vị dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

2003 18 TCN 145: 2005 Hướng dẫn thiết lập một thiết kế xây dựng thiết kế xây dựng TCXDVN 194: 2006 Nhà cao tầng – Công việc khảo sát địa kỹ thuật TCXDVN 366: 2006 Hướng dẫn kỹ thuật để khảo sát địa chất làm việc xây dựng trong khu vực Karst.

2006 3. Về khảo sát 1 TCXD 203: 1997 Tòa nhà cao tầng: Đo lường kỹ thuật cho công việc xây dựng TCXDVN 309: 2004 Công tác khảo sát trong công trình xây dựng – Yêu cầu chung.

2004 3 TCXDVN 364: 2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật để đo lường và xử lý dữ liệu GPS trong khảo sát TCVN 9398: 2012 Công tác khảo sát trong công trình xây dựng. Các yêu cầu chung 2012 5 TCVN 9401: 2012 Kỹ thuật đo lường và xử lý dữ liệu GPS trong khảo sát 2012 6 TCVN 9364: 2012 Tòa nhà cao tầng.

Đo lường kỹ thuật cho công việc xây dựng

Tiêu chuẩn về thiết kế

Tiêu chuẩn về vật liệu và cấu kiện xây dựng

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn kiểm định

Tiêu chuẩn về an toàn lao động

3/5 - (2 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here