Home Xây dựng Danh mục tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực và tiêu chuẩn thay thế

Danh mục tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực và tiêu chuẩn thay thế

0
Danh mục tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực và tiêu chuẩn thay thế

Nếu bạn là người đang làm kỹ thuật, xây dựng hoặc công việc có liên quan, cần phải hiểu hệ thống các tài liệu tiêu chuẩn – tiêu chuẩn xây dựng sẽ là cần thiết. Những tài liệu nào đã được phát hành và vẫn còn hiệu lực? Bài viết sau đây sẽ được tổng hợp danh sách các tiêu chuẩn – tiêu chuẩn xây dựng hiện tại.

Tổng hợp Quy chuẩn xây dựng do Bộ Xây Dựng đã ban hành ( vẫn còn hiệu lực)

Tóm tắt các tiêu chuẩn xây dựng do tiêu chuẩn xây dựng của Bộ Xây dựng (vẫn còn hiệu lực) là các quy định bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hành tây. Đây được coi là yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc của người Viking để tuân thủ tất cả các hoạt động và giải pháp xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng được sử dụng để đạt được những yêu cầu đó. TT Số lượng tên văn bản Tên tiêu chuẩn cho việc xây dựng năm phát hành 1 Quy định của Việt Nam – Tập I 1996 2 Quy chế xây dựng Việt Nam – Tập II 1997 3 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam – Tập III 1997 4 QĐ 47/199 / QĐ-BXD quy định trong nhà Hệ thống nước và xây dựng năm 1999 5 QCVN 02: 2009 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia về điều kiện tự nhiên được sử dụng trong xây dựng 6 QCXDVN 05: 2008 / BXD Quý Việt Nam tiêu chuẩn nhà ở và công trình công cộng – An toàn của cuộc sống và sức khỏe 2008 7 QCVN 03: 2009 / BXD Điều chỉnh các loại dân sự và cấp độ xây dựng dân dụng, cơ sở hạ tầng công nghiệp và đô thị, bao gồm xây dựng mới và cải tạo sửa chữa.

2009 8 QCVN 03: 2012 / BXD Quy chế kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại và phân cấp cơ sở hạ tầng dân dụng, công nghiệp và kỹ thuật năm 2013 9 QCVN 09: 2013 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia về công trình xây dựng hiệu quả trong năm QCVN 17: 2013/2013/2013/2013/2013/2013 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện truyền thông quảng cáo ngoài trời QCVN 10: 2014 / BXD Cơ quan quản lý kỹ thuật của các công trình xây dựng để đảm bảo người khuyết tật truy cập vào sử dụng trong năm QCVN 12: 2014 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia trên hệ thống điện nhà và nhà công cộng QCVN 18: 2014 / BXD Quy chế kỹ thuật quốc gia về an toàn xây dựng năm QCVN 07: 2016 / BXD Quy chế kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 09: 2017 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia về năng lượng hiệu quả Công trình sử dụng QCVN 08: 2018 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia về dự án tàu điện ngầm QCVN 13: 2018 / BX D Quy định kỹ thuật quốc gia về Garage QCVN 17: 2018 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt các cơ sở quảng cáo ngoài trời QCVN 01: 2019 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 04: 2019 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia Trên các nhà chung cư QCVN 16: 2019/2019 / BXD Quy chế kỹ thuật quốc gia về sản phẩm và hàng hóa vật liệu xây dựng QCVN 06: 2020 / BXD Quy định kỹ thuật quốc gia An toàn cho gia đình cho nhà ở và công trình

Danh mục Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam cập nhật Tháng 07/2021

Danh sách các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam được cập nhật vào tháng 7 năm 2021, tiêu chuẩn xây dựng là quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật; Định mức kinh tế và kỹ thuật; Trật tự công việc kỹ thuật; mục tiêu; Các chỉ tiêu kỹ thuật và chỉ số tự nhiên được phát hành hoặc công nhận bởi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để áp dụng trong các hoạt động xây dựng. Nói một cách đơn giản như sau: Tiêu chuẩn là các yêu cầu được yêu cầu để tuân thủ và tiêu chuẩn là các quy định tham chiếu và nên tuân theo.

Tiêu chuẩn về các vấn đền chung

Tiêu chuẩn về quy hoạch, khảo sát và trắc địa

Tiêu chuẩn lập kế hoạch, khảo sát và khảo sát 1. Tiêu chuẩn lập kế hoạch số TT tên tên Tên tiêu chuẩn của năm tiêu chuẩn đã ban hành 1 TCVN 4092: 1985 Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng các điểm dân số nông trại TCVN 4417: 1987 Quy trình tài liệu và kế hoạch quy hoạch xây dựng khu vực.

1987 3 TCVN 4449: 1987 Quy hoạch xây dựng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4616: 1987 Kế hoạch tổng thể các tiêu chuẩn thiết kế cụm công nghiệp TCVN 4418: 1987 Hướng dẫn xây dựng dự án quy hoạch xây dựng huyện.

1987 6 TCVN 4448: 1987 Hướng dẫn lên kế hoạch xây dựng thị trấn huyện TCVN 4454: 1987 Lập kế hoạch xây dựng điểm dân số trong xã, tiêu chuẩn thiết kế hợp tác xã TCXDVN 362: 2005 Quy hoạch các nhà máy xanh ở khu vực thành thị – tiêu chuẩn thiết kế.

2005 2. Về việc khảo sát Số TT Tên tên tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 1 BC 20: 1984 Quy trình khảo sát thiết kế đường để nâng cấp đường 1984 2 TCVN 4119: 1985 Địa chất thủy văn – Điều khoản và Phương tiện Đinh BC 13: 1985 Công trình khảo sát địa chất để thiết kế và khảo sát các công trình ngầm.

1985 4 TCVN 4419: 1987 Khảo sát xây dựng – Nguyên tắc cơ bản TCXD 161: 1987 Công việc thăm dò điện trong khảo sát xây dựng TCXD 160: 1987 Khảo sát địa kỹ thuật, phục vụ thiết kế và xây dựng móng cọc.

1987 7 TCVN 171: 1987 Quá trình khảo sát địa chất làm việc và thiết kế các biện pháp ổn định khu vực của khu vực với hoạt động của hoạt động TCN 83: 1991 Quá trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp ép nước vào lỗ khoan TCVN 5747: 1993 Xây dựng đất – Phân loại.

1993 10 BC 116: 1999 Các thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong giai đoạn thiết lập dự án và thiết kế xây dựng thủy lợi TCVN 263: 2000 Quy trình khảo sát của tuyến ô tô TCN 259: 2000 Công trình xử lý các thủ tục thăm dò thăm dò BC 262: 2000 Quy trình khảo sát thiết kế đường ô tô trên đất yếu TCN 115: 2000 Linh kiện, nội dung và khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn thiết lập dự án và quy trình thủy lợi thiết kế công cộng.

2000 15 TCXDVN 270: Khảo sát 2002 để đánh giá nhà và các tòa nhà gạch đá TCN 118: 2002 Linh kiện, nội dung và khối lượng dự án đầu tư thủy lợi TCN 4: 2003 Các thành phần nội dung, Khảo sát Khảo sát khối lượng và tính toán thủy văn khí tượng của các định vị dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

2003 18 TCN 145: 2005 Hướng dẫn thiết lập một thiết kế xây dựng thiết kế xây dựng TCXDVN 194: 2006 Nhà cao tầng – Công việc khảo sát địa kỹ thuật TCXDVN 366: 2006 Hướng dẫn kỹ thuật để khảo sát địa chất làm việc xây dựng trong khu vực Karst.

2006 3. Về trắc địa hóa Số lượng tên tiêu chuẩn Tên năm phát hành 1 TCXD 203: 1997 Các tòa nhà cao tầng: Đo lường kỹ thuật cho công việc xây dựng TCXDVN 309: 2004 Công tác khảo sát trong công trình xây dựng – Yêu cầu chung.

2004 3 TCXDVN 364: 2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật để đo lường và xử lý dữ liệu GPS trong khảo sát TCVN 9398: 2012 Công tác khảo sát trong công trình xây dựng. Các yêu cầu chung 2012 5 TCVN 9401: 2012 Kỹ thuật đo lường và xử lý dữ liệu GPS trong khảo sát 2012 6 TCVN 9364: 2012 Tòa nhà cao tầng.

Đo lường kỹ thuật cho công việc xây dựng

Tiêu chuẩn xây dựng về thiết kế

Tiêu chuẩn về vật liệu và cấu kiện xây dựng

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn xây dựng về kiểm định

Tiêu chuẩn xây dựng về an toàn lao động

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here