Home Tài chính & Tiền điện tử Các loại bảo hiểm bắt buộc

Các loại bảo hiểm bắt buộc

0
Các loại bảo hiểm bắt buộc

Nhiều nhân viên vẫn chưa biết các loại bảo hiểm bắt buộc trong doanh nghiệp. Điều này vô tình làm cho họ không biết rằng nó sẽ được hưởng những gì lợi ích làm việc cho một công ty nhất định. Theo quy định, từ năm 2021, mỗi doanh nghiệp phải đảm bảo lao động có liên quan đến bốn loại bảo hiểm bắt buộc.

Vậy loại bảo hiểm nào?.

Bảo hiểm bắt buộc là gì?

Bảo hiểm bắt buộc là gì? Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm được quy định bởi luật mà mọi doanh nghiệp sử dụng nhân viên để tuân thủ. Điều đó có nghĩa là tổ chức hoặc cá nhân cần tham gia bảo hiểm với các khoản phí, điều kiện và điều kiện tối thiểu theo quy định. Bảo hiểm bắt buộc áp dụng cho các loại bảo hiểm an sinh xã hội, lợi ích của người lao động thực tế, bảo hiểm bắt buộc chỉ áp dụng cho các loại bảo hiểm an sinh xã hội, lợi ích của nhân viên.

Đối với mỗi giai đoạn in ấn, chính phủ có các quy định bảo hiểm bắt buộc riêng trong doanh nghiệp.

Các loại bảo hiểm bắt buộc trong doanh nghiệp

Các loại bảo hiểm bắt buộc trong các doanh nghiệp Bảo hiểm bắt buộc trong các doanh nghiệp bao gồm bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp. Các loại bảo hiểm bắt buộc trong kinh doanh.

Bảo hiểm xã hội – BHXH

Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm xã hội Đây là một trong bốn loại bảo hiểm bắt buộc quan trọng nhất trong mỗi doanh nghiệp phải đóng cửa cho người lao động. Theo như Điều 2 Bộ luật Lao động 2014 quy định các đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội. Cụ thể: Tất cả các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, hộ kinh doanh cá nhân hoặc bất kỳ tổ chức nào khác sử dụng công nhân.

Các cá nhân sử dụng nhân viên theo hợp đồng cam kết. Tất cả các cơ quan tổ chức đất nước với các hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam. Đối với người lao động Việt Nam và nước ngoài, doanh nghiệp phải tuân thủ mức độ bảo hiểm xã hội theo luật pháp.

Lao động là tiếng Việt: Phí bảo hiểm xã hội phải bằng 17% tổng mức lương hàng tháng. Trong đó 14% sẽ thành công, chết và 3% đối với các quỹ bệnh và thai sản. Lao động là người nước ngoài: Mức phí bảo hiểm xã hội phải bằng 3% tổng mức lương hàng tháng.

Lưu ý rằng mức phí bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài theo quy định trên áp dụng vào cuối giai đoạn 2021. Theo Nghị định bổ sung 143/2018 / ND – CP, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được bổ sung bảo hiểm xã hội . Theo đó từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, người sử dụng lao động phải đảm bảo mức đóng cửa 14% cho nghỉ hưu, tử vong.

Công nhân nước ngoài sẽ trả 8% cho quỹ hưu trí, cái chết.

Bảo hiểm y tế – BHYT

Bảo hiểm y tế – Bảo hiểm y tế Bên cạnh bảo hiểm xã hội, các doanh nghiệp cần đảm bảo áo khoác cho công nhân tham gia bảo hiểm toàn bộ y tế. Bảo hiểm bảo hiểm của các doanh nghiệp cho người lao động Việt Nam và người nước ngoài tương đương với 3% tổng mức lương hàng tháng. Nhờ bảo hiểm y tế, công nhân làm việc trong các doanh nghiệp đã được hưởng lợi tốt hơn khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Tham khảo thông tin: hướng dẫn chi tiết về cách mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở phường mới.

Bảo hiểm thất nghiệp – BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp – Thất nghiệp bảo hiểm thất nghiệp là cần thiết cho công nhân trong tình hình bệnh capid theo Điều 13 của Bộ luật Lao động năm 2013, tất cả các doanh nghiệp phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho nhân dân lao động. Cụ thể, các đối tượng đã sử dụng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các cơ quan nhà nước, đơn vị công cộng, vũ trang, v.v., hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân tham gia hợp đồng lao động theo hợp đồng. Phí bảo hiểm thất nghiệp sẽ tương đương với 1% tổng mức lương hàng tháng.

Tuy nhiên, công nhân nước ngoài không được tham gia vào loại bảo hiểm này.

Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp – BHTNLĐ và BNN

Bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp – BHTNLĐ và bảo hiểm BNN cho tai nạn nghề nghiệp và các bệnh nghề nghiệp sẽ được chia thành hai trường hợp. Trong trường hợp doanh nghiệp không gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc gửi nhưng giới hạn xử lý. Công nhân Việt Nam: Phí bảo hiểm lao động và các bệnh nghề nghiệp tương đương 0,5% tổng mức lương hàng tháng.

Công nhân nước ngoài: phí bảo hiểm lao động và các bệnh nghề nghiệp tương đương 0,3% tổng mức lương hàng tháng. Trong trường hợp doanh nghiệp đã gửi yêu cầu bằng văn bản và được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam phê duyệt và các công nhân xã hội của Việt Nam: Mức phí bảo hiểm lao động và các bệnh nghề nghiệp tương đương với 0,3% trong tổng mức lương hàng tháng. Công nhân nước ngoài: phí bảo hiểm lao động và các bệnh nghề nghiệp tương đương 0,3% tổng mức lương hàng tháng.

Do đó, trong trường hợp thứ hai, doanh nghiệp phải đảm bảo mức độ bảo hiểm lao động và tai nạn nghề nghiệp như nhau đối với cả lao động nước ngoài và Việt Nam.

Những đối tượng phải tham gia bảo hiểm bắt buộc

Các đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc cả người lao động Việt Nam và lao động nước ngoài đều có quyền tham gia bảo hiểm bắt buộc tham gia bảo hiểm bắt buộc bao gồm 3 thực thể chính. Đây là một công nhân Việt Nam, lao động nước ngoài và nhà tuyển dụng. Công nhân Việt Nam: Đây là một công nhân Việt Nam đã làm việc trong 1 tháng trở lên.

Công nhân nước ngoài: Người dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thực hành đầy đủ thực hành, giấy phép và hợp đồng lao động. Đồng thời, họ làm việc đủ trong 3 tháng trở lên. Có thể bạn quan tâm đến: Mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu? Thủ tục mua từ A-Z.

2 Phương án đóng bảo hiểm bắt buộc cơ bản

2 tùy chọn phí bảo hiểm bắt buộc 2 tùy chọn 2 tùy chọn bắt buộc cơ bản sẽ có hai phương thức thanh toán bảo hiểm bắt buộc. Cả hai lựa chọn thay thế đều đóng góp hàng tháng. Lao động: Thực hiện đóng cửa hàng tháng.

Người lao động làm việc ở nước ngoài nhưng đã ký hợp đồng, thời gian đó có thể linh hoạt 3, 6 hoặc 12 tháng để đóng một lần. Bên cạnh việc nhân viên làm việc ở nước ngoài có thể chọn phí bảo hiểm kế hoạch 1. Người sử dụng lao động: Thực hiện phí bảo hiểm hàng tháng.

Ngoài ra, nhà tuyển dụng có thể chơi trong 3 hoặc 6 tháng bảo hiểm. Có thể bạn quan tâm: Bảo hiểm nhân thọ là gì? Ý nghĩa, được phân loại bởi các hoạt động của các loại bảo hiểm bắt buộc trong doanh nghiệp sẽ đảm bảo quyền của người lao động. Đồng thời với sự tuân thủ tham gia trao đổi loại bảo hiểm này, bây giờ cũng chứng minh uy tín và trách nhiệm đối với nhân viên nói riêng và toàn bộ cộng đồng nói chung.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã dành một chút thời gian nghỉ tất cả các xe của đánh bại cổ phần đầu tư! ID: C193 – (1 ) Có thể bạn quan tâm: Bảo hiểm nhân thọ là gì? Ý nghĩa, được phân loại theo hoạt động Top 5+ Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn gói ngày nay trong năm nay 622 Top 6 Bảo hiểm nhân thọ tham gia Bạn cần biết về chúng tôi Mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu? Thủ tục mua từ A-Z.

Bài viết mang tính chất tổng hợp lưu trữ kiến thức về tài chính, tiền điện tử.

KHÔNG PHẢI LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ

KHÔNG NÊN THAM GIA NẾU BẠN CHƯA HIỂU RÕ VỀ NÓ
CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO QUYẾT ĐỊNH XUỐNG TIỀN CỦA BẠN

TIỀN TRONG TÚI BẠN LÀ CỦA BẠN. HÃY CẨN THẬN TRONG THỊ TRƯỜNG NÀY

 

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here