Home Xây dựng Be tong b20

Be tong b20

0
Be tong b20

Các đặc trưng cường độ của bê tông

Các đặc điểm sức mạnh của độ bền bê tông kháng bê tông (B) là giá trị trung bình của cường độ nén ngay lập tức (với các đơn vị MPA). Với khả năng đảm bảo không dưới 95%, được xác định trên các mẫu mẫu tiêu chuẩn (150 x 150 x 150 mm) được chế tạo và duy trì trong cả tiêu chuẩn và thí nghiệm nén ở độ tuổi 28 ngày. Mức độ căng bê tông (BT) là giá trị trung bình của một cường độ tức thì (với một đơn vị MPA).

Với xác suất đảm bảo không dưới 95%, được xác định về Kéo tiêu chuẩn được thực hiện, bảo trì theo cả tiêu chuẩn và thí nghiệm nén ở độ tuổi 28 ngày. Sức mạnh nén bê tông (M) là cường độ bê tông, được lấy bằng mức độ kháng nén của bê tông (B) (với một đơn vị DAN / CM²). Xác định trên các mẫu mẫu tiêu chuẩn (150 x 150 x 150 mm) được chế tạo và duy trì trong cả hai tiêu chuẩn và thí nghiệm nén ở độ tuổi 28 ngày.

Bê tông dựa trên bê tông (K) là cường độ bê tông, được thực hiện bằng cách chỉnh lưu các mức kháng bê tông (B) (với một đơn vị dan / cm²). Xác định về các mẫu thử nghiệm kéo tiêu chuẩn, bảo trì theo cả tiêu chuẩn và thí nghiệm nén ở độ tuổi 28 ngày. Bài viết cùng loại: Chi phí đổ 1m2 Nhà máy sàn bê tông 1m3 Bê tông đổ nhiều m2 tầng.

II. Tiêu chuẩn BS 8110

II. Các tiêu chuẩn cụ thể của BS 8110 theo tiêu đề BS8110 được ký bởi mức độ bền, ví dụ C30 bền, trong đó 30 là độ bền đặc trưng trong các đơn vị MPA. Khái niệm về độ bền của BS8110 tương tự như khái niệm độ bền của TCVN 5574: 2018 Ngoại trừ việc sử dụng các biểu tượng C thay vì đặc điểm nhân vật B f cu: là cường độ của mẫu khối lập phương (kích thước 150mm x 150mm x 150mm Ruler) Ở tuổi 28 với một xác suất được đảm bảo 95%.

Trong các quy trình tính toán của BS8110, độ bền bê tông được sử dụng trong phép tính được nhân với hệ số được chuyển đổi (theo cường độ cho các cấu trúc uốn = 0,67) và chia theo các điều kiện làm việc γ m = 1,5; Cường độ sử dụng trong các tính toán thường được thu được bởi: 0,45.f cu.

Mác bê tông là gì?

Mặt nạ bê tông là gì? Trong cấu trúc xây dựng, bê tông thông thường chịu rất nhiều hiệu ứng khác nhau: nén, uốn, kéo, trượt, được nén là lợi thế lớn nhất của bê tông. Do đó, mọi người có sức mạnh nén là một trong những tiêu chí điển hình để đánh giá chất lượng bê tông, còn được gọi là nhãn hiệu cụ thể. Nhãn cụ thể được hiểu là số lượng được thực hiện với cường độ trung bình của mẫu thử tiêu chuẩn trong các đơn vị KG / CM2.

Các mẫu thử nghiệm tiêu chuẩn thường là khối 15cm, tuổi 28 ngày. Mặt nạ bê tông thường được ký trong M và có nhãn hiệu: M50, M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500, M600. Tìm hiểu thêm về: Các biện pháp xây dựng đường hầm thị trấn.

Mác bê tông là gì?

Mặt nạ bê tông là gì? Mặt nạ bê tông là những con số được thực hiện với cường độ trung bình của các mẫu thử tiêu chuẩn trong các đơn vị KG / CM2. Mẫu thử nghiệm tiêu chuẩn là khối cạnh 15 cm, tuổi 28 ngày. Dấu bê tông được đánh dấu với M và có nhãn hiệu: M50, M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500, M600.

Xem thêm: Cấp độ phối hợp bê tông 100, 250, 300, 400 Mới

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo [1]. TCVN 5574: 2018. Cấu trúc bê tông và bê tông cốt thép – tiêu chuẩn thiết kế.

[2]. Nguyễn Đình Công. Tính toán các thành phần bê tông cốt thép (Tập 1).

Nhà xuất bản xây dựng. [3]. BS

Cấu trúc bê tông và bê tông cốt thép (bản dịch tiếng Việt). Nhà xuất bản xây dựng.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here